PL EN


2014 | 6(42) | 4 | 53-80
Article title

Between knowledge and policy making. Innovation studies in the perspective of constructivist model of epistemology

Title variants
Między wiedzą a polityką. Studia o innowacji w perspektywie konstruktywistycznego modelu poznania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The genesis of the development of reflection about innovation is history entangled in the game played by international organizations in order to maintain the dominant position of economically and politically privileged groups. The aim of the article is to prove that the concept of innovation studies was designed as the tool for the legitimization of the neo-liberal economic and science policy in developed and developing countries after the Second World War. The analysis consists of two stages: an attempt to reconstruct the mode of thinking about innovation and the identification of the basic thought constraint mechanisms functioning in the field of innovation studies. The article is therefore an attempt to answer the questions of why and how certain groups of researchers are able to construct knowledge perceived by the society as objective and what role the institutions of power play in these processes. Thus, the reconstruction of the object of scientific knowledge is not only the reproduction of a reflective epistemological process, but to understand the scientific fact it is necessary to try to identify what actually constitutes science despite representing an area external to it.
PL
Geneza rozwoju myśli innowacyjnej to historia uwikłana w grę toczoną przez organizacje międzynarodowe celem utrzymania dominującej pozycji grup uprzywilejowanych ekonomicznie oraz politycznie. Zamysłem artykułu jest dowiedzenie, że koncepcję innovation studies skonstruowano jako narzędzie legitymizacji neoliberalnej polityki gospodarczej i naukowej państw rozwiniętych i rozwijających się po II wojnie światowej. Podjęta analiza składa się z dwóch etapów: próby rekonstrukcji stylu myślenia o innowacyjności oraz oznaczenia podstawowych mechanizmów przymusu myślowego funkcjonujących w obszarze studiów o innowacji. Artykuł jest więc również próbą odpowiedzi na pytania o to, dlaczego i w jaki sposób pewne grupy badaczy są w stanie konstruować wiedzę społecznie postrzeganą jako obiektywna oraz jaką rolę w tych procesach odgrywają instytucje władzy. Rekonstrukcja przedmiotu wiedzy naukowej nie jest więc tylko odtworzeniem pewnego refleksyjnego procesu epistemologicznego. Aby zrozumieć fakt naukowy, trzeba podjąć próbę oznaczenia tego, co współkonstytuuje naukę, choć reprezentuje obszar wobec niej zewnętrzny. Takie wyjaśnienie pełni wówczas większą funkcję eksplanacyjną i teleologiczną, niż tylko deskryptywny opis przedmiotu i metod poznania dokonany w obszarze przypisanej mu dziedziny nauki.
Year
Volume
Issue
4
Pages
53-80
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, ak44@wp.pl
References
 • Adler E., Haas P.H., Conclusion: Epistemic Communities, World Order, and the Creation of a Reflective Research Program, “International Organization” 1/1992.
 • Aristotle, Politics, trans. L. Piotrowicz, Cracow: Polish Scientific Publishers 1964.
 • Bacon F., Novum Organum, trans. J. Wikarjak, Warsaw: Polish Scientific Publishers 1955.
 • Ball T., Pocock J.G.A. (eds.), Conceptual Change and the Constitution, Lawrence: University Press of Cansas 1988.
 • Barnett H.G., Innovation: the Basis of Cultural Change, New York: McGraw Hill 1953.
 • Bernal J.D., The Social Function of Science, Cambridge: MIT Press 1939.
 • Canguilh G., Ideology and Rationality in the History of Science, Cambridge: The MIT Press 1988.
 • Cohen I.B., Revolution in the Science, Cambridge: Belknap Press 1985.
 • Coleman D.C., Myth, History and the Industrial Revolution, London: Hambledon Press 1992.
 • Cook H.J., Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven: Yale University Press 2007.
 • Diderot D., Political Writings, J.H. Mason, R. Wokler (eds.), Cambridge: Cambridge University Press 1992.
 • Elkund M., Adoption of the Innovations System Concept in Sweden, “Uppsala Studies in Economic History” 2007.
 • Fleck L., Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986.
 • Freeman C., The Determinants of Innovation: Market Demand, Technology and the Responses to Social Problems, “Futures” 6/1974.
 • Gilfillan S.C., The Sociology of Invention, Cambridge: MIT Press 1935.
 • Godin B., Innovation after the French Revolution, or, Innovation Transformed: From Word to Concept, Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 14/2013. Article available online: http://www.csiic.ca/PDF/ WP14 France.pdf [(10.08.2014].
 • Godin B., Innovation: an Old Word for a New World, or, The De-Contestation of a Political and Contested Concept, Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 9/2011. Article available online: http://www.csiic.ca/ PDF/Old-New.pdf [12.11.2014].
 • Godin B., Innovation: the History of a Category, Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 1/2008. Article available online: http://www. csiic.ca/PDF/IntellectualNo1.pdf [16.08.2014].
 • Godin B., Innovation Without the Word: William F. Ogburn's Contribution to Technological Innovation Studies, Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 5/2010. Article available online: http://www.csiic.ca/PDF/IntellectualNo5.pdf [10.09.2014].
 • Godin B., Pushes and Pulls: The Hi(story) of the Demand Pull Model of Innovation, Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper No. 13/2013. Article available online: http://www.csiic.ca/PDF/Demand-pull.pdf [21.10.2014].
 • Godin B., The Linear Model of Innovation: the Historical Construction of an Analytical Framework, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Working Paper No. 30/2005. Article available online: http://88.167.97.19/temp/The%20Linear%20Model%20of%20Innovation.%20The%20Historical%20Construction %20of%20an%20Analytical%20Framework_Godin_30.pdf [12.11.2014].
 • Godin B., The Rise of Innovation Surveys: Measuring a Fuzzy Concept, Project on the History and Sociology of STI Statistics, Working Paper No. 16/2002. Article available online: http://www.csiic.ca/PDF/Godin_16.pdf [26.11.2014].
 • Godin B., The Unintended Consequences of Innovation Studies, Paper prepared for a communication presented at “Policy Implications due to Unintended Consequences of Innovation”, Special Track at EU-SPRI, Madrid 10-12 April 2013, The article available online: http://www.csiic.ca/PDF/UnintendedMadrid2013.pdf [(21.11.2014].
 • Hansen J.A., Technology Innovation Indicator Surveys, in: Strategic Research Partnership, Proceedings of an National Science Fund Workshop, Washington: NSF 2001.
 • Hart H., The Technique of Social Progress, New York: Henry Holt and Co. 1931.
 • Innovation Analysis Bulletin, “Statistics Canada” 3/2001.
 • Kettunen P., The Nordic Welfare State in Finland, “Scandinavian Journal of History” 26/1998.
 • Kozyr-Kowalski S., Uniwersytet a rynek, Poznań: Adam Mickiewicz University Press 2005.
 • Macleod C., Inventing the Industrial Revolution: the English Patent System, 1660-1800, Cambridge: Cambridge University Press 1988.
 • Mannheim K., Competition as Cultural Phenomenon, in: Knowledge and Politics. The Sociology of Knowledge Dispute, V. Meja, N. Stehr (eds.), London: Routledge 1990.
 • Miettinen R., Innovation, Human Capabilities, and Democracy. Towards an Enabling Welfare State, Oxford: Oxford University Press 2012.
 • Mowery D., Rosenberg N., The Influence of Market Demand Upon Innovation: aCritical Review of some Recent Empirical Studies, “Resarch Policy” 8/1979.
 • Myers S., Marquis D.G., Successful Industrial Innovation: a Study of Factors Underlying Innovation in Selected Firms, Washington: National Science Fund 1969.
 • OECD, Gaps in Technology, Paris: OECD 1968.
 • OECD, Innovation and the Development Agenda, E. Kraemer-Mbula, W. Wamae (eds.), Paris: OECD 2010.
 • OECD, Measuring Innovation: a New Perceptivity, OECD: Paris 2010.
 • OECD, The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (Oslo Manual), Paris: OECD 1997.
 • Plato, Państwo, trans. W. Witwicki, Warsaw: Akme 1991.
 • Prudhomme J.M., Résumé général, ou Extraits des Cahier de Pouvoirs, Instructions, Demandes et Doléances, remis par les divers Baillages, Sénéchaussées et pays d'Etats du Royaume, à leurs Députés à l'Assemblée des Etats-Généraux, ouverts à Versailles, le 4 mai 1789, Société des gens de lettres, tome premier, Paris: L'Editeur 1789.
 • Rogers E.M., The Diffusion of Innovation, New York: Free Press 1962.
 • Sharif N., Emergence and Development of National Innovation System Concept, “Research Policy” 35/2006.
 • Smith G.E., et. al., Culture: the Diffusion Controversy, New York: Norton and Co. 1927.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warsaw: Polish Scientific Publishers 2002.
 • Thorndike L., Newness and Novelty in the Seventeenth-Century Science and Medicine, in: Roots of Scientific Thought: A Cultural Perspective, P.P. Wiener, A.Nalands (eds.), New York: Basic Books 1957, pp. 443-457.
 • US President's Research Committee on Social Trends, Recent Social Trends in the United States, New York: Mc-Graw Hill 1933.
 • Znaniecki F., Społeczna rola uczonego, in: Społeczne role uczonych, F. Znaniecki, Warsaw: Polish Scientific Publishers 1984.
 • Zybertowicz A., Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3623a032-ce6e-4929-824f-6ebf7c6fabd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.