PL EN


2013 | 18 | 21-36
Article title

Seks zniewolony i pragnienie transgresji – o twórczości Luisa Buñuela w relacji z Erotyzmem Georges’a Bataille’a i postulatami surrealistów

Authors
Content
Title variants
Constrained sex and the desire for transgression – about the works of Luis Buñuel in relation to Eroticism by Georges Bataille and the postulates of surrealists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł rozpatruje obecność seksualności w filmach Luisa Buñuela w dwóch kontekstach: jego przynależności do ruchu surrealistów oraz w odwołaniu do Erotyzmu Georgesa Bataille’a. Buñuel należał do grupy nadrealistów jedynie trzy lata, jednak w większości jego późniejszych dzieł pojawiają się odwołania do postulatów ruchu, z którym łączy go kontestacja zasad dotyczących ludzkiej seksualności, narzuconych przede wszystkim przez chrześcijaństwo. Wspólne myśli Bataille’a i Buñuela są pojęcia transgresji i zakazu oraz zainteresowanie dewiacjami i wynaturzeniami. Fragmenty takich dzieł jak Złoty wiek czy Widmo wolności mogą być odbierane jako zobrazowanie tez zawartych w Erotyzmie. Tekst wskazuje na różne cele i sposoby przekraczania tabu przez reżysera, dla którego temat normy i dewiacji był jednym z najbardziej znaczących.
EN
The article examines the presence of sexuality in Luis Buñuel’s movies in two contexts: His affiliation to the surrealist movement and in relation to the Eroticism by Georges Bataille. Buñuel belonged to the group of surrealists only for 3 years, however in most of his later works references to the postulates of the movement are present. What binds them is the contestation to the rules concerning human sexuality, which are imposed by Christianity. The shared thought of both Bataille and Buñuel are the concepts of transgretion of ban and the interest in deviation and distortion. Fragments of works such as L'Age d'Or or Le Fantôme de la liberté, may be seen as a depict of the thesis included in Eroticism. The text shows various goals and ways of breaching the tabu by the directos, for whom the topic of norm and deviation were one of the most significant.
Contributors
author
  • Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, dione88@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3627e0f2-aed3-4496-8dc0-d3c4d3ba781a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.