PL EN


2016 | 63 | 3: Teologia moralna | 107-121
Article title

Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła

Title variants
EN
The Statements of the Holy See on the Importance of the Practice of Confession in Renewing the Vitality of the Faith of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Sacrament of penance is the privileged instrument of the pastoral of the Church, through which the faithful encounter with Christ has granted the grace of mercy, renew their spiritual life, light up in the love of God and learn to generous service to others. By the forgiveness of sins Christian hope is gaining new life and becomes a witness of the resurrection, which brings to the life of the Church dynamism enable the renewal of the world in accordance with God's plan. This article presents a number of incentives Holy See expressed by the Fathers of Vatican II and the Popes Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis, who very oft takes this topic and offer laity and clergy use of the sacrament of penance as a way to grow in faith and love.
PL
Sakrament pokuty i pojednania jest uprzywilejowanym narzędziem duszpasterskim Kościoła, przez które wierni, spotykając Chrystusa udzielającego łaski miłosierdzia, odnawiają swoje życie duchowe, zapalają się w miłości do Boga i uczą się ofiarnej służby wobec bliźnich. Przez odpuszczenie grzechów chrześcijanin zyskuje nadzieję nowego życia i staje się świadkiem zmartwychwstania, przez co wnosi w życie Kościoła dynamizm włączania się w odnowę świata zgodnie z planem Boga. Niniejszy artykuł przedstawia liczne zachęty Stolicy Apostolskiej wyrażane przez ojców Soboru Watykańskiego II oraz papieży Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, którzy niestrudzenie powracają do tego tematu i proponują świeckim i duchownym korzystanie z sakramentu pokuty jako drogi wzrastania w wierze i miłości.
Contributors
  • Katedra Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej KUL, aderdziu@kul.pl
References
  • Augustyn J., Psychoterapia a spowiedź, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 2005, s. 312-392.
  • Brambilla F.G., Duszpasterska praktyka penitencjalna, w: Spowiedź. Nie wiem co powiedzieć…, tłum. K. Kozak, Kraków: Salwator 2010, s. 7-24.
  • Derdziuk A., Zwierz A., Spowiedź kobiet, Lublin: Wyd. „Gaudium” 2011.
  • Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawiają E. Kot i D. Kozłowska, Kraków: Znak 2008.
  • Juszczak W., Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Kraków 2008.
  • Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum 2001.
  • Sobolewski Z., Pojednajcie się z Bogiem. Teologicznomoralne i pastoralne aspekty sakramentu pokuty i pojednania, Pelplin: Bernardinum 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-362ad1a2-3014-4ae6-911f-0cb290fecf70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.