PL EN


2015 | 91 Film między muzyką pop a popkulturą | 202-207
Article title

Hedy i George – muzyka, kino, skandale i torpedy

Authors
Title variants
EN
Hedy and George – Music, Cinema, Scandals and Torpedoes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niezwykły splot okoliczności spowodował, że w 1942 r. hollywoodzka gwiazda pierwszej wielkości Hedy Lamarr i awangardowy kompozytor George Antheil wspólnie opracowali i opatentowali system zdalnego sterowania torpedami, którego założenia można dziś odnaleźć w telefonach komórkowych i wielu innych urządzeniach. Ale historia tej pary zawiera jeszcze wiele innych fascynujących epizodów, takich jak udział 17-letniej Hedy w najbardziej skandalizującym filmie lat 30. „Ekstaza” czy sprowokowanie przez Antheila rozruchów na widowni w trakcie wykonania jego „Mechanizmów” w 1923 r. w Paryżu, które to wydarzenie sfilmował i wykorzystał Marcel L’Herbier w „Nieludzkiej”. Na polskich badaczy czeka też mało znany szczegół z biografii kompozytora – mianowicie jego polskie pochodzenie i związane z tym dwukrotne przyjazdy do krewnych w Polsce w pierwszej ćwierci XX w.
EN
The unusual combination of circumstances meant that in 1942 Hollywood star of the first order Hedy Lamarr and avant-garde composer George Antheil jointly developed and patented a remote control system for torpedoes, and the elements of that technology can be found in mobile phones and many other devices to this day. But the history of this couple includes many other fascinating episodes, such as 17 year old Hedy’s participation in the most scandalous film of the 1930s „The Ecstasy”, or riots in 1923 Paris provoked by Antheil performance of his „Mechanisms”, which event was filmed by Marcel L’Herbier, and then later used in the 1924 film L’Inhumaine („The Inhuman Woman”). Polish researchers will also be interested in the little known detail of the composer’s life, namely his Polish ancestry and his two visits to Poland in the first quarter of the 20 th century.
Contributors
  • Department of History of Art and Visual Culture, Rhode Island School of Design (USA)
References
  • Anger, Kenneth. Hollywood Babylon. New York 1981.
  • Giżycki, Marcin. Balet z kamerą. Léger i jego film. In: Fernand Léger: od malarstwa do architektury, (katalog wystawy w Zachęcie). Warszawa 2006: 57-63.
  • Rhodes, Richard. Hedy’s Folly. New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3633a27b-688a-4dde-8d42-085fe4279708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.