PL EN


2019 | 16 | 27-37
Article title

Analiza nazw blogów podróżniczych – rekonesans

Content
Title variants
The Analyze of Travelling Blogs – Reconnaissance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, more and more aspects of everyday life is shifting into internet and appearing a totally new creatures like blogs. The same thing applies to traditional articles in newspapers or magazines which are replacing by theatrical blogs. The main aim of this article is to check what kind of linguistic procedures are used to create creative names of travelling blogs.
Keywords
Contributors
References
 • Badyda, Ewa. „O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobow cukierniczych”. Chrematonimia jako fenomen wspołczesności. Red. Maria Biolik i Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011, 31–41. Print.
 • Cieślikowa, Aleksandra. „Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia?”. Chrematonimia jako fenomen wspołczesności. Red. Maria Biolik i Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011, 113–123. Print.
 • Cieślikowa, Aleksandra. „Metody badawcze i ich ewolucja”. Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Red. Ewa Rzetelska-Feleszko i Aleksandra Cieślikowa, t. 1. Warszawa, Krakow: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2002, 60–61. Print.
 • Grabianowska, Katarzyna. „Rodzaje blogow internetowych”. Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne. Red. Marek Sokołowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 354–361. Print.
 • Grzenia, Jan. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Print.
 • Kopertowska, Danuta. „Społeczny odbior kieleckiej chrematonimii”. Nazwy własne a społeczeństwo. Red. Romana Łobodzińska, t. 2. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2010, 277–293. Print.
 • Rogowska-Cybulska, Ewa. „Rola słowotworstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimow”. Chrematonimia jako fenomen wspołczesności. Red. Maria Biolik i Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011, 393–408. Print.
 • Rutkowski, Mariusz. „Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki”. Prace Językoznawcze XVIII/3 (2016): 171–180. Print.
 • Rzetelska-Feleszko, Ewa. W świecie nazw własnych. Warszawa, Krakow: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2006. Print
 • Skowronek, Katarzyna i Mariusz Rutkowski. „Wspołczesne polskie nazewnictwo medialne”. Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. Robert Mrozek. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004, 189–216. Print.
 • Suska, Dorota. „Tytuły blogow – perspektywa pragmalingwistyczna”. Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne. Red. Marek Sokołowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 362–371. Print.
 • Zabawa, Marcin. „’My blogasek bierze udział w konkursie’. Czy polskie blogi internetowe są pisane po polsku?”. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Red. Mirosław Filiciak i Grzegorz Ptaszek. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, 60–78. Print.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3639fe30-c435-463a-8d18-250216867059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.