PL EN


2013 | 144 | 395-408
Article title

Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów

Content
Title variants
EN
Formation and Promotion of the Brand Space on the Basis of the Thermal SPA Uniejow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains theoretical issues of territorial marketing and a case study of Uniejow. Uniejow is the first thermal spa in Poland and the first health resort in the Lodz region. This is a rapidly growing town thanks to the effective policy of its local government and appropriate, various promotional activities. A part of the article is devoted to the socio-economical situation of the town, it also shows some of the actions undertaken in the construction and promotion of the brand space in Uniejow. The final part of the article contains suggestions that may serve as useful guidelines for the local government in further shaping of the Uniejow community promotional strategy.
Year
Volume
144
Pages
395-408
Physical description
Contributors
References
 • Florek M., Augustyn A.: Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury. Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011.
 • Kuśmierski S.: Marketing turystyczny w gminie i powiecie. W: Marketing turystyczny regionu. Red. S. Kuśmierski. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce 2003.
 • Materiały promocyjne gminy Uniejów oraz informacje ustne udostępnione w Urzędzie Miasta i Gminy Uniejów.
 • Oficjalna witryna internetowa "Term Uniejów". www.termyuniejow.pl (10.2012).
 • Oficjalna witryna internetowa firmy Smartlink. http://smartlink.pl (10.2012).
 • Oficjalna witryna internetowa miasta i gminy Uniejów. www.uniejow.pl (10.2012).
 • Oficjalna witryna internetowa Uniwersytetu Łódzkiego. www.uni.lodz.pl (10.2012).
 • Ptaszyńska E.: Marketing terytorialny, 2012.http://www.innowrota.pl/sites/default/files/ images/20.%20Marketing%20terytorialn.pdf (10.2012).
 • Scenariusz rozwoju do roku 2020. Gmina Uniejów, 2010. Opracowanie zrealizowane w ramach projektu "Strategiczna mapa regionu - badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych" przez firmę PAG Uniconsult na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. http://uniejow.pl/upload/in westor/inwestycje/zporr/pdf/Scenariusz_091_gmina_Uniejow_2020.pdf (10.2012).
 • Szromnik A.: Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: Kreowanie wizerunku miast. Red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 • Szromnik A.: Marketing terytorialny jako efekt poszerzania i pogłębiania rynkowej orientacji podmiotów gospodarujących. Prezentacja konferencyjna "Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki". Warszawa 2010. http://wsp.pl/file/183_25 2033808.pdf (dostęp: październik 2012).
 • Świerczyńska-Kaczor U.: Promocja regionu w świetle integracji Polski z Unią Europejską. W: Marketing turystyczny regionu. Red. S. Kuśmierski. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce 2003.
 • Wegner M.: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów na lata 2007-2015. Materiały arch. Urzędu Miasta Uniejów, Uniejów 2009.
 • Wyniki badań własnych prowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej mgr Karoliny Smętkiewicz pt. "Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria", realizowanej w Zakładzie Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego pod naukową opieką dr hab. Elżbiety Szkurłat prof. UŁ.
 • Wywiad z burmistrzem Uniejowa J. Kaczmarkiem w Radio Ziemia Wieluńska, 16.11.2011. http://www.youtube.com/watch?v=SxZc-9zdFxw (10.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-363b99cb-01e7-425c-a190-14c38c7eaf86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.