PL EN


2016 | 4(21) |
Article title

Rozważania nad ewolucją człowieka w kontekście wybranych zagadnień rozwoju technologii

Content
Title variants
EN
Reflections on human evolution in the light of selected issues of technological development
Languages of publication
Abstracts
PL
Ewolucja człowieka jest zjawiskiem biologicznym. Rozwój technologii można nazwać ewolucją maszyn. Obecna technologia zmierza ku integracji człowieka z maszyną. Prowadzone są badania z wykorzystaniem układów scalonych, które wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego. Zamodelowanie działania mózgu jest poza zasięgiem obecnej technologii, lecz można wskazać zaawansowanie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Może ona stanowić zagrożenie dla egzystencji rasy ludzkiej. Innym niebezpieczeństwem jest niezbadany potencjalny wpływ dwukierunkowy mikrochipów na układ nerwowy. Są to problemy najbliższej przyszłości, które powinny być rozważone, nim pojawi się Robo sapiens, gdyż ludzkość jest coraz bliżej technologicznych możliwości odtworzenia pracy mózgu.
EN
Human evolution constitutes a biological phenomenon. Developments in technology manifest themselves in the evolution of machines. Modern technology heads towards an integration of human beings with machines. Research on how microchips affect the nervous system is being conducted with the application of integrated circuits. Mariusz Hubert Kupniewski 39 Currently, the modelling of the human brain functioning is technologically out of our reach, but the research into artificial intelligence is relatively advanced and the latter may soon constitute a potential threat for the human existence. Other relevant threats involved here include the unexplored bidirectional impact or possible unexpected mutations in replication of the software. These are problems which are likely to occur in the near future and they should be considered before the development of the Robo sapiens becomes a reality, an achievement which, from the technological point of view, will soon be feasible.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36418d58-ecda-4047-971f-d3e0ce1fe134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.