Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 227-233

Article title

PROBLEMY TECHNOLOGII EDUKACJI MORALNEJ I METODY ŁĄCZENIA TEORII Z PRAKTYKĄ W PRAKTYCE WYCHOWANIA MORALNEGO W POLSCE I NA UKRAINIE

Authors

Content

Title variants

EN
PROBLEMS OF MORAL EDUCATION TECHNOLOGIES AND METHODS IMPLEMENTATION IN PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE OF POLAND AND UKRAINE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
A comparative analysis of the implementation of the theoretical bases and the practice of moral education technologies and methods in Polish and Ukrainian pedagogy has been conducted in the article. Points of view of Polish and Ukrainian scientists concerning the interpretation of basic terms have been produced. Moral education technology in Ukrainian pedagogical science is a moral education system. In Polish educational science, this technology is the strategy of moral education. It have been determined that in the Polish and Ukrainian pedagogical sciences the technology of moral education is considered to be a wider concept than the method and the methodology. Criteria for moral education technologies have been determined. The importance of educational diagnostics to the development of moral education technologies has been shown. The causes of the weak development of moral education technologies have been cleared up. Prospects for the use of positive ideas in modern educational and moral space have been revealed.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę porównawczą koncepcji teoretycznych oraz praktycznych technik i metod oddziaływania w zakresie wychowania moralnego, które proponuje się współcześnie w pedagogice polskiej i ukraińskiej. Zaprezentowano zróżnicowane punkty widzenia teoretyków obu narodowości zajmujących się podstawami wychowania moralnego. W ukraińskiej myśli pedagogicznej technologie wychowania moralnego stanowią spójny system edukacji moralnej. W przeciwieństwie do tego technologie te są rozpatrywane w Polsce jako strategie. Wskutek tej różnicy w polskich i ukraińskich naukach o wychowaniu uważa się, że pojęcie „technika edukacji moralnej” jest szersze niż terminy „metoda” i “metodologia”. Poza tym autorka artykułu określiła kryteria właściwe dla technik edukacji moralnej, wskazując przy tym na znaczenie diagnostyki oświatowej dla rozwoju tychże technik. Zwróciła przy tym uwagę na przyczyny niedostatecznego wykształcenia się technik edukacji moralnej i wskazała na wyzwania stanowiące perspektywy ich przyszłego rozwoju.

Year

Issue

1

Pages

227-233

Physical description

Dates

published
2015

References

  • Алфімов Д.В. (2011). Структурно-змістовний контент поняття технології [Structural and Informative Content of the Technology Concept]. ‘Науковий вісник Донбасу : електронне наукове видання’, No3 (available: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11advkpt.pdf).
  • Кацинська Л. Л., Кривко М. П. (1997). Технології виховного процесу [Technologies of Moral Education Process]. Рівне: Інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
  • Сазоненко Г. C. (Ed.). (2000). Перспективні освітні технології [Promising Educational Technologies]. Київ: Гопак.
  • Селевко Г. К. (2006). Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Vol. 2. [Encyclopedia of Educational Technologies: in 2 volumes]. Москва: НИИ школьных технологий.
  • Янкович О. І., РоманишинаЛ. М.& БойкоМ. М. (2013). Освітні технології у короткому викладі [Educational Technologies in a Brief Account]. Тернопіль: Астон.
  • Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania [Theories and Conceptions of Education]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  • Pankowska D. (2008). Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne [Pedagogy for Teachers in Practice: Methodical Materials]. Krakow: Impuls.
  • Paszkiewicz A. (2001). Technologia wychowania [Technology of Moral Education]. Bialystok: Trans Humana.
  • Tchorzewski A. de. (1987). Metodologiczne idydaktyczne problemy teorii wychowania w procesie kształcenia nauczycieli [Methodical and Didactic Problems of the Theory of Moral Education during the Teachers’ Education]. In: Wybrane problemy modernizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii [Selected Problems of Moral Education Process Modernization. Works of Pedagogy and Psychology Commission]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-36419c20-5006-4ee6-b8ad-0faa4e80eb37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.