PL EN


2015 | 1 | 22-24
Article title

Problemy opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w środowisku szkolnym w aspekcie kompleksowego planu opieki.

Title variants
EN
Problems of nursing care of children with diabetes mellitus type 1 in school environment in the context of comprehensive care plan.
Languages of publication
Abstracts
PL
Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą metaboliczną, będącą następstwem postępującego uszkodzenia komórek beta wysp trzustki. W Polsce z cukrzycą typu 1 żyje około 205 tys. osób, z czego 15 tys. stanowią dzieci i młodzież szkolna. Uczniowie dotknięci tym schorzeniem wymagają szczególnej, dodatkowej opieki. W celu skoordynowania działań mających na celu usprawnienie opieki każda szkoła powinna wprowadzić kompleksowy program opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1. W dostępnych publikacjach nie znajdujemy jednak konkretnych wskazań, praktycznych rozwiązań sytuacji problemowych czy przykładów zdarzeń, ani też listy zadań, jakie stoją przed każdą z osób będącą w kontakcie z pacjentem.
EN
Diabetes mellitus type 1 (DM T1) is a chronic, metabolic disease resulting from progressive damage of beta cells of pancreatic islets. Over 200 thousand people suffer from DM T1 in Poland, out of whom 15 thousand are schoolchildren. Pupils affected by the disease require additional special care. In order to coordinate activities aiming for improvement of the care, every school should introduce a comprehensive care plan for children affected by DM T1. Unfortunately, among publications released in Poland, no indicators of definite, practical solutions to problematic situations can be found, nor examples of such cases, nor responsibilities of school staff taking care of pupils with DM T1.
Year
Issue
1
Pages
22-24
Physical description
Contributors
  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • VITA MEDIS, Usługi pielęgniarskie w środowisku nauczania i wychowania, Wrocław
author
  • VITA MEDIS, Usługi pielęgniarskie w środowisku nauczania i wychowania, Wrocław
  • Zakład Pediatrii Społecznej, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Zakład Pediatrii Społecznej, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, anna.rozensztrauch@umed.wroc.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3642ce71-2cb6-4b6c-8407-12a12b01a66a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.