PL EN


2012 | 10 | 32-40 (9)
Article title

ZAŁOŻENIA I PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W LATACH 1918–1939

Authors
Content
Title variants
EN
THE AIMS AND PRIORITIES OF THE POLISH SOCIAL POLICY IN THE YEARS 1918–1939
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The process of creating the basic assumptions of the social policy of the Second Republic was extremely complicated and a coherent vision of the state's involvement in solving social issues was developed only in the thirties. At that time there was a clear definition of the Polish social policy framework. The final design included the issue of employment, social security, welfare, immigration and health care. An important factor in the development of social policy objectives was their dependence on economic conditions and the related development of methods for solving the ever changing social issues. With time, the modernization efforts were more and more important, due to them the Polish social policy was supposed to become more modern and focused on the removal of not only the effects but also the causes of the problems in society.
Year
Issue
10
Pages
32-40 (9)
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Archiwum Akt Nowych, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów 1918–1937 (Protokoły), t. 13, 43.
 • Babicki J.C., 1934, Opieka społeczna w przekroju chwili, „Praca i Opieka Społeczna” (PiOS), nr 3.
 • Exposé Ministra Pracy i Opieki Społecznej wygłoszone na posiedzeniach Sejmowej Komisji Ochrony Pracy, 1923, PiOS, nr 1.
 • Gadomski F., 1933, Roboty publiczne jako czynny środek walki z bezrobociem w kraju, PiOS, nr 1.
 • Madeyski Z., 1933, Fundusz Pracy, Warszawa.
 • Mały Rocznik Statystyczny (MRS), 1936, Warszawa.
 • Materiały odnoszące się do działalności Rządu w czasie od 15 maja 1926 do 31 grudnia 1927. Sprawozdania ministerstw, 1928, Warszawa.
 • Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935, 1935, Warszawa.
 • Ringman A., 1921, Ministerstwo Pracy a zagadnienie gospodarcze, PiOS, nr 2.
 • Sejm Okres I, druk nr 607.
 • Sejm Okres I, druk nr 1940.
 • Sejm Okres III, druk nr 687.
 • Sejm Ustawodawczy (SU), druk nr 3397.
 • Sprawozd. stenogr. z 14 pos. SU, 14 III 1919, łam 726.
 • Sprawozd. stenogr. z 7 pos. Sejmu I, 19 I 1923, łam 15–16.
 • Sprawozd. stenogr. z 143 pos. Sejmu I, 4 VII 1924, łam 26–27.
 • Sprawozd. stenogr. z 11 pos. Sejmu III, 7 II 1931, łam 91.
 • Sprawozd. stenogr. z 80 pos. Sejmu III, 6 II 1933, łam 58.
 • Sprawozd. stenogr. z 112 pos. Sejmu III, 7 II 1934, łam 8–9.
 • Sprawozd. stenogr. z 132 pos. Sejmu III, 9 II 1935, łam 18–20.
 • Sprawozd. stenogr. z 15 pos. Sejmu IV, 22 II 1936, łam 12.
 • Sprawozd. stenogr. z 39 pos. Sejmu IV, 13 II 1937, łam 22.
 • Sprawozd. stenogr. z 71 pos. Sejmu IV, 17 II 1938, łam 20–21.
 • Sprawozd. stenogr. z 12 pos. Sejmu V, 17 II 1939, łam 75–76.
 • Sprawozdania oraz zalecenia Komisji Doradców Finansowych pod przewodnictwem prof. E.W. Kemmerera, t. I: Budżet, Rachunkowość państwowa, Podatki, 1926, Kraków.
 • Sprawozdanie z siódmej sesji Rady Opieki Społecznej, 1930, Warszawa.
 • Sznuk T., 1919, Zadania polskiej polityki państwowej w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, „Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej”, nr 3.
 • Udział Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w pracach Sejmu i Senatu w I półroczu 1925 r., 1925, PiOS, nr 1.
 • Wśród tablic i wykresów ilustrujących działalność Ministerstwa Opieki Społecznej obraduje sejmowa komisja budżetowa, 1939, „Czas”, nr 18.
 • Zarzycki W., 1929, Informator dla opiekunów społecznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36444586-8c3c-4dd6-a2c6-9408a38e1e73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.