PL EN


2017 | 11 | 79-96
Article title

Zadania czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pruskiego na przykładzie Wielkopolski w świetle źródeł, literatury i poglądów XIX/XX wieku

Content
Title variants
EN
Tasks of periodicals of a regionalistic character during the prussian annexation in the example of Wielkopolska region in the light sources, literature and the views of the nineteenth/twentieth century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono zarys zasadniczych zadań czasopism o charakterze regionalistycznym, które ukazywały się w Wielkopolsce w okresie zaboru pruskiego. Do kręgu tych obowiązków periodyków regionalistycznych zaliczono zadania w dziedzinie oświaty i wychowania narodowego oraz pielęgnowania języka polskiego i oświaty ludu, a także podtrzymywania ducha narodowego oraz idei jednej Polski i solidarności narodowej.
EN
The study outlines the essential tasks of periodicals about the regionalistic character, which appeared in Wielkopolska region during the Prussian annexation. Those duties of the regionalistic periodicals included tasks in the field of education and national education and cultivate the Polish language and education of the people, as well as the support of the national spirit and the idea of one Polish and national solidarity.
Year
Volume
11
Pages
79-96
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-364756fa-e9aa-43be-88fb-636f64f69dc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.