PL EN


2013 | 2 | 2 | 479-490
Article title

Wypłaty dywidend w spółkach akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa

Authors
Content
Title variants
EN
Dividend payments in state controlled companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zajmuje się czynnikami kształtującymi wypłaty dywidend w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Rozważane są teoretyczne i praktyczne aspekty problemu. Analizie zostały poddane wskaźniki wypłat dywidend w wybranych spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Porównano również różne formy wypłat w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
479-490
Physical description
Contributors
author
 • Dr hab. prof. UE Wrocław, Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, jacek.uchman@ue.wroc.pl
References
 • 1. Allen F., Michaely R. (1995), Dividend Policy, w: Finance, Jarrow R.A., Maksimovic V., Ziemba W.T. (eds.), Elsevier, Amsterdam.
 • 2. Claessens S. , Djankov S., Lang L. H. (2000), The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, “Journal of Financial Economics”, 58.
 • 3. Damodaran A. (2011), Applied Corporate Finance, J. Wiley & Sons, New York, 3rd ed.
 • 4. Glen J., Karmokolias Y., Miller R.R., Shah S. (1995), Dividend Policy and Behavior in Emerging Markets, To Pay or Not to Pay, International Finance Corporation, Discussion paper nr 26, The World Bank Washington D.C.
 • 5. Gompers P., Ishii J., Merick A. (2003), Corporate Governance and Equity Prices, “Quarterly Journal of Economics”, 118 (1).
 • 6. Jensen M. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, “American Economic Review Papers and Proceedings”, 76.
 • 7. Jensen M.C., Meckling W. H. (1976), Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Fi-nancial Economics”, 3.
 • 8. La Porta R., Lopez -de- Silanes F., Shleifer A., Vishny R. W. (1998), Agency Problems and Dividend Policies Around the World, NBER Working Paper 6594, June.
 • 9. Modigliani F., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, “American Economic Review”, vol. 48.
 • 10. NBP, Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno- klimatycznego w gospodarce Polski (2012), Warszawa.
 • 11. Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce (2011), PwC Polska sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A..
 • 12. M. Sierpińska (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa – Kraków.
 • 13. Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.
 • 14. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 z późn. zm.
 • 15. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • 16. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • 17. Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, Dz. U. poz. 362.
 • 18. Zingales L. (1994), The Value of the Voting Right: A Study of the Mi-lan Stock Exchange Experience. “Review of Financial Studies”, 7(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-364aa54b-bedc-4498-b5ff-d538095d4200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.