PL EN


2014 | 187 | 62-73
Article title

Wizerunek organizacji z sektora ochrony zdrowia w opinii pacjentów i ekspertów - wyniki badań bezpośrednich

Authors
Content
Title variants
EN
The Image of Healthcare Units Evaluated by Patients and Experts - Direct Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper was to present the theoretical issues concerning creation of image healthcare units in Poland. The paper also contains the results of direct surveys aimed at: diagnosis of patients expectations according to the healthcare units in Silesia, identification of the area in which ICT technologies in healthcare units can be used, evaluation of the image of the healthcare units in Silesia, identification of the factors that affect the image of healthcare units in Silesia. Paper also presents the results of research concerning evaluation of current situation and perspectives and trends of creating the image of the healthcare organization according to healthcare experts. The study was conducted in 2010.
Year
Volume
187
Pages
62-73
Physical description
Contributors
References
  • Batko K., Olszak C.M.: Realizacja Koncepcji e-zdrowie w Polsce - studium przypadku. W: Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy. Red. B. Kos. "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 90. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
  • Batko K.: Portale korporacyjne w procesie kreowania wizerunku organizacji z sektora ochrony zdrowia w Polsce. Rozprawa doktorska. UE, Katowice 2011.
  • Batko K.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w transformacji organizacji z sektora ochrony zdrowia - koncepcja e-zdrowie. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 100. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
  • Budzyński W.: Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
  • Bukowska-Piestrzyńska A.: Marketing usług zdrowotnych od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. CeDeWu, Warszawa 2007.
  • Gołata K.: Ranking najbogatszych Polaków a wizerunek przedsiębiorcy. W: Public Relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce. Red. R. Maćkowska. Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
  • Łączyński M.: Wizerunek. W: Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać. Red. T. Gackowski, M. Łączyński. CeDeWu, Warszawa 2009.
  • Matysiewicz J., Smyczek S.: Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Placet, Warszawa 2012.
  • Nowatorska-Romaniak B.: Marketing usług zdrowotnych. Koncepcja i zastosowanie. Wydawnictwo ABC, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
  • Zinkhan G.M., Balazs A.L.: A Stakeholder-integrated Approach to Health Care Management. "Journal of Business Research" 2004, Vol. 57, No. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-364b66b7-b337-4b05-8006-1ce2e793ff06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.