PL EN


2014 | 190 | 115-124
Article title

Zastosowanie rachunków kosztów działań w zarządzaniu portfelem produktów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Employment of the activity based costing in product portfolio management
Year
Volume
190
Pages
115-124
Physical description
Contributors
author
References
  • Encyklopedia rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz. LexisNexis, Warszawa 2005.
  • Improve Customer Profitability by Cost to Serve Analysis – Executive Education Course, http://www.lancasterexecutive.com/customer-profitability-cost-to-serve-analysis-course/ [28.10.2014].
  • Kaplan R.S., Atkinson A.A.: Advanced Management Accounting. Prentice Hall, Upper Saddle River 1998.
  • Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością.Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  • Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna Wolters Kluwers, Kraków 2008.
  • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
  • Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2002.
  • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. I. Sobańska. C.H. Beck, Warszawa 2006.
  • Witkowski K.: Jak w praktyce wykorzystywać wyniki analiz Activity Based Costing. „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2007, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36506c4a-6016-4767-9192-28100056456f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.