PL EN


2019 | 46 | 4(541) | 1
Article title

OD REDAKTOREK TEMATYCZNYCH NUMERU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
FROM THE ISSUE EDITORS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
PL
Na obecnym etapie rozwoju kapitalizmu, w którym gospodarki dostarczają bogactwa (a nawet nadmiaru) dóbrkonsumpcyjnych, tematem dyskutowanym społecznie i politycznie jest to, czy dochody ludności zapewniają powszechnyi wyrównany dostęp do tych dóbr. Na drugi plan schodzi debata, jakie potrzeby dzięki tym dochodomsą zaspokojone. Mniejsze znaczenie ma także debata o tym, w jakiej skali dochody ludności pochodzą z pracy,a w jakiej z redystrybucji oraz jak to wpływa na sferę wytwarzania.Wyrównane dochody i swoboda wyboru konsumenta łączą paradygmaty z różnych opcji: lewicowej, gdy chodzio równość i liberalnej, gdy chodzi o wolność obywatela w roli konsumenta. Jak w tym sytuują się kierunki działańpolityki społecznej i współczesnego państwa opiekuńczego, którego uzasadnieniem jest ograniczanie i rozwiązywanietrudnych kwestii socjalnych? W dotychczasowej polityce społecznej wspieranie dochodów ludności (przez redystrybucję)było uzasadnione i społecznie akceptowane, gdy obywatel nie był w stanie pozyskać ich samodzielnie – przezpracę, a przede wszystkim w sytuacji długookresowego bezrobocia oraz niezdolności do pracy. W obecnych czasachuzasadnieniem redystrybucji stają się prawa socjalne oraz dążenie do uniwersalizacji świadczeń dochodowych.Chodzi przy tym także o określanie przyzwoitego poziomu (decent) takich świadczeń. Pojawiły się głosy,a nawet pewien ruch promujący jednakowe dochody dla wszystkich; nieuwarunkowane i uniwersalne (ang. Unconditionalbasicincome– UBI), wymagające „totalnej” redystrybucji.Ponieważ idea nieuwarunkowanych i uniwersalnych dochodów podstawowych dla wszystkich staje się popularnatakże w Polsce, w redakcji „Polityki Społecznej” postanowiono przyjrzeć się tematowi: zdefiniować go oraz odwołaćsię do pewnych działań (eksperymentów) w innych krajach (Stanisława Golinowska). Odtworzono dyskusję w WielkiejBrytanii, która odbyła się przy okazji jubileuszu 75-lecia ogłoszenia raportu Beveridge’a (Agnieszka Furmańska-Maruszak).Zrelacjonowano debatę toczoną w Parlamencie Europejskim (Aleksandra Garlińska i EnkeleidaTahiraj). Przedstawionogłosy z Francji, która jest krajem, gdzie najwcześniej zastosowano jednakowy i gwarantowany poziomwsparcia w pomocy społecznej (Krzysztof Starzec). Opisano także debatę w Norwegii, obecnie najbogatszego krajuw Europie, ze skandynawskim podejściem do państwa opiekuńczego (Danuta Aniela Tomczak). Odniesiono koncepcję nieuwarunkowanego dochodu podstawowego do koncepcji przejściowych rynków pracy jako potencjalnego jej zastosowania w przyszłości naznaczonej rewolucyjnymi zmianami technologicznymi (Kamil Zawadzki). W prezentowanym Państwu numerze zamieszczamy także dwa teksty o faktach, a nie tylko głosy w debacie.Jeden dotyczy rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat dochodu minimalnego w europejskim filarze prawsocjalnych (Irena Topińska), a drugi kształtowania się poziomu kategorii dochodowych stosowanych do analizyubóstwa i wykorzystywanych w polskiej pomocy społecznej (Piotr Kurowski).
Keywords
Year
Volume
46
Issue
Pages
1
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-365347ad-325c-475e-ac1f-f37101d3eecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.