PL EN


2014 | 1(23) | 97-112
Article title

Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika Journal of Immigrant and Refugee Studies w latach 2002–2013. Migracje i proces akulturacji (integracji). Część I

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Refugees and immigrants in the pages of Journal of Immigrant and Refugee Studies i n t he y ears 2 002–2013. Migration and the acculturation (integration) process. Part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca opisuje problematykę migracji, imigrantów oraz uchodźców przedstawioną w kwartalniku Journal of Immigrant and Refugee Studies w latach 2002–2013.Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie (264) zostały podzielone na sześć części (tematów): ramy migracji, proces integracji (akulturacji), zdrowie psychiczne i fizyczne uchodźców oraz imigrantów, problemy adaptacyjne wśród nastoletnich imigrantów oraz uchodźców w domu i w szkole, imigranci w mediach oraz imigranci w krajach rozwijających się. Mam nadzieję, że ten przegląd da czytelnikom uporządkowane i dobrze skonstruowane spojrzenie na problematykę uchodźców oraz imigrantów w różnych krajach na świecie.
EN
The paper characterizes issues connected with migration, immigrants and refugees in the pages of Journal of Immigrant and Refugee Studies in the years 2002–2013. I divided all articles from the Journal (264) into six parts/subjects: a framework for migration; integration (acculturation) process; mental and physical health among refugees and immigrants; adaptation problems among adolescent immigrants and refugees in home and in school; immigrants in media and immigrants in developing countries. I hope that this review will help the readers obtain an organized and well-structured perspective about issues related to refugees and immigrants in various countries in the world.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3658284d-52da-4904-afcc-51824462b4e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.