PL EN


2016 | 12 | 4 | 118-143
Article title

„Piękne kobiety pięknie tańczą” czy „uprzedmiotowienie i upokorzenie”? Analiza dyskursu o cheerleadingu w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku

Content
Title variants
EN
“Beautiful Women Dance Beautifully” versus “Objectification and Humiliation?” Discourse Analysis of Cheerleading in Respect of European Men’s Handball Championships in 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki krytycznej analizy dyskursu przekazów medialnych dotyczących wypowiedzi szwedzkiego piłkarza ręcznego Tobiasa Karlsona na temat cheerleadingu jako aktywności uprzedmiatawiającej kobiety. Dominującym dyskursem w przekazach medialnych był dyskurs patriarchalny. W analizowanych materiałach podkreślano urodę ćwiczących zarówno w warstwie językowej tekstu, jak i za pomocą dołączanych materiałów wizualnych. Jedynie trzy artykuły przedstawiły problemy związane z oceną cheerleadingu. W artykule opisano również dyskusję na temat statusu cheerleadingu oraz przedstawień wizerunków cheerleaderek w perspektywie założeń feminizmu drugiej i trzeciej fali.
EN
This article presents the results of a critical discourse analysis of media coverage concerning statements made by a Swedish handball player, T. Karlson, about cheerleading as an activity that objectifies women. The dominant discourse in the analyzed media coverage was the patriarchal discourse. The media coverage emphasized the beauty of the cheerleaders both in the linguistic layer of the text and through the accompanying visual material. Only three articles addressed issues related to the evaluation of cheerleading. This article also describes a discussion about the status of cheerleading and the coverage of cheerleader images from the perspective of second- and third-wave feminism.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
118-143
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
author
References
 • Adams Natalie, Bettis Pamela (2003a) Cheerleader! An American Icon. New York: Palgrave Macmillan.
 • Adams Natalie, Bettis Pamela (2003b) Commanding the Room in Short Skirts. Cheering as the Embodiment of Ideal Girlhood. „Gender & Society”, vol. 17, no. 1, s. 73‒91.
 • American Academy of Pediatrics (2012) Cheerleading Injuries: Epidemiology and Recommendations for Prevention [dostęp 16 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2012/10/15/peds.2012-2480.full.pdf#page=4&zoom=auto,0,455›.
 • Bagnualo Angela (2012) Cheerleading Injuries: A Narrative Review of the Literature. „Journal of the Canadian Chiropractic Association”, vol. 56, no. 4, s. 292‒299.
 • Bator Joanna (2002) Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
 • Bemiller Michelle (2005) Men Who Cheer. „Sociological Focus”, vol. 38, no. 3, s. 205–222.
 • Berg Leah (2002) The Sport Hero Meets Mediated Celebrityhood [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 134–153.
 • Bettis Pamela, Adams Natalie (2006) Short Skirts and Breast Juts: Cheerleading, Eroticism and Schools. „Sex Education”, vol. 6, no. 2, s. 121–133.
 • Bissell Kimberly, Duke Andrea (2007) Bump, Set, Spike: An Analysis of Commentary and Camera Angles of Women’s Beach Volleyball During the 2004 Summer Olympics. „Journal of Promotion Management”, vol. 13, no. 1–2, s. 35–53.
 • Bonesteel Matt (2014) Is cheerleading a sport? The American Medical Association thinks so [dostęp 16 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2014/06/10/is-cheerleading-a-sport-the-american-medical-association-thinks-so/›.
 • Bourdieu Pierre (2004) Męska dominacja. Przełożyła Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Boyle Raymond, Haynes Richard (2009) Power Play Sport, the Media and Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Brooks Christine (2001) Using Sex Appeal as a Sport Promotion Strategy. „Women in Sport and Physical Activity Journal”, vol. 10, no. 1, p. 1–16.
 • Butler Judith (1998) Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or the Overcoming of Sexual Binarism. „Stanford Humanities Review”, vol. 6, no. 2, s. 103–111.
 • Cheerleaderki na ME w piłce ręcznej potrafią zwrócić na siebie uwagę... (2016) Eurosport.onet.pl, 19 stycznia 2016 r. [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://eurosport.onet.pl/pilka-reczna/mistrzostwa-europy-pilkarzy-recznych-2016/cheerleaderki-na-me-w-pilce-recznej-potrafia-zwrocic-na-siebie-uwage/zklmnm›.
 • Cheerleaderki z Gdyni odpowiadają Szwedom: Nie czujemy się uprzedmiotowione! (2016) Trójmiasto.sport.pl, 19 stycznia 2016 r. [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.trojmiasto.sport.pl/sport-trojmiasto/1,111913,19500596,cheerleaderki-z-gdyni-odpowiadaja-karlssonowi-nie-czujemy-sie.html›.
 • Cheerleaderki protestują: nie czujemy się ani poniżone, ani uprzedmiotowione (2016) Sport.tvp.pl, 21 stycznia 2016 r. [dostęp 21 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvp.pl/23685807/cheerleaderki-protestuja-nie-czujemy-sie-ani-ponizone-ani-uprzedmiotowione›.
 • Connell Raewyn (1998) Gender and Power, Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press.
 • Connell Raewyn (2001) Masculinities. Cambridge: Polity Press.
 • Connell Raewyn (2013) Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Przełożyła Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cooky Cheryl (2006) Strong Enough to Be a Man, but Made a Women: Discourses on Sport Femininity in Sport Illustrated for Women [w:] Linda K. Fuller, ed., Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspectives and Media Representations. New York: Palgrave MacMillan, s. 97–106.
 • Cooky Cheryl, Messner Michael A., Musto Michela (2015) “It’s Dude Time!”: A Quarter Century of Excluding Women’s Sports in Televised News and Highlights Shows. „Communication & Sport”, vol. 3, s. 261–287.
 • Cooky Cheryl i in. (2010) It’s Not About the Game: Don Imus, Race, Class, Gender and Sexuality in Contemporary Media. „Sociology of Sport Journal”, vol. 27, s. 139–159.
 • Creedon Pamela J. (2002) Women, sport and media institutions: Issues in sports journalism and marketing [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 88–99.
 • Daniels Elizabeth, Wartena Heidi (2011) Athlete or Sex Symbol: What Boys Think of Media Representations of Female Athletes. „Sex Roles”, vol. 65, s. 566–579.
 • Derra Aleksandra (2013) Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i praktyce badawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Długosz Artur (2016) Wrocławskie cheerleaderki: „Będziemy się do Szwedów jak najmocniej uśmiechać w czasie meczów” Sportowefakty.wp.pl, 20 stycznia 2016 r. [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/574046/wroclawskie-cheerleaderki-bedziemy-sie-do-szwedow-jak-najmocniej-usmiechac-w-cza›.
 • Dziubiński Zbigniew, Organista Natalia, Mazur Zuzanna (2015) O konstruowaniu męskości i kobiecości na podstawie przekazów prasowych w Gazecie Wyborczej dotyczących Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2010 i 2014 roku. „Studia Medioznawcze”, vol. 3, s. 105–116.
 • Euro 2016 w piłce ręcznej. Reprezentantom Szwecji przeszkadzają... cheerleaderki (2016) PolskaTimes.pl, 18 stycznia 2016 r. [dostęp 25 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.polskatimes.pl/artykul/9302255,euro-2016-w-pilce-recznej-reprezentantom-szwecji-przeszkadzaja-cheerleaderki-video-zdjecia,id,t.html›.
 • European Institute for Gender Equality (2015) Gender Equality Index 2015. Measuring Gender Equality in the European Union 2005-2012 [dostęp 10 maja 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0415169enn.pdf›.
 • Fink Janet S., Kensicki Linda (2002) Imperceptible Difference: Visual and Textual Construction of Femininity and in Sport Illustrated and Sport Illustrated for Women. „Mass Communication and Society”, vol. 5, s. 317–339.
 • Gallager Margaret (2014) Media and the representation of gender [w:] Cynthia Carter, Linda Steiner, Lisa McLaughlin, eds., The Routledge companion to media and gender. London, New York: Routledge, s. 23–31.
 • Gee Bridget, Leberman Sarah (2011) Sports media decision making in France: How they choose what to get to see and read. „International Journal of Sport Communication”, vol. 4, s. 321–343.
 • Gebel, M., Zakrzewski J., Michałowski P. (2016) Piękna strona piłki ręcznej. One dopingują naszych szczypiornistów Sport.tvp.pl, 22 stycznia 2016 r. [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvp.pl/23705647/piekna-strona-pilki-recznej-one-dopinguja-naszych-szczypiornistow›.
 • Gill Rosalind (2014) Postfeminism Sexual Culture [w:] Cynthia Carter, Linda Steiner, Lisa McLaughlin, eds., The Routledge Companion to Media and Gender. London, New York: Routledge, s. 589–599.
 • Giulianotti Richard (2005) Sport: A Critical Sociology. Cambridge: Polity Press.
 • Gortat znów zaprosił cheerleaderki z Gdyni (2016) Fakt.pl, 28 stycznia 2016 r. [dostęp 28 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.fakt.pl/polska/gortat-zaprosil-cheerleaderki-z-gdyni-do-usa,artykuly,606967.html ›.
 • Górczyński Marcin (2016) EHF Euro 2016, gr. C: Cheerleaderki przeszkodzą Szwedom? Hiszpania na drodze do drugiej rundy Sportowefakty.wp.pl, 20 stycznia 2016 r. [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/573930/ehf-euro-2016-gr-c-cheerleaderki-przeszkodza-szwedom-hiszpania-na-drodze-do-drug›.
 • Grindstaff Laura, West Emily (2006) Cheerleading and the Gendered Politics of Sport. „Social Problems”, vol. 53, no. 4, s. 500–518.
 • Grindstaff Laura, West Emilly (2010) Hands on Hips, Smiles on Lips! Gender, Race, and the Performance of Spirit in Cheerleading. „Text and Performance Quarterly”, vol. 30, no. 2, s. 143–162.
 • Hall Ann Margaret (1996) Feminism and sporting Bodies. Champaign: Human Kinetics.
 • Hall Ann Margaret (2002) The Discourse of Gender and Sport: From Femininity to Feminism [w:] Sheila Scraton, Anne Flintoff, eds., Sport and Gender. A Reader. New York: Routledge Taylor and Francis Group, s. 6–16.
 • Heywood Leslie, Dworkin Shari (2003) Built to Win: The Female Athlete as Cultural Icon. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Jabłońska Barbara (2006) Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 2, nr 1, s. 53–67 [dostęp 2 lutego 2016 r.] . Dostępny w Internecie: ‹http://przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Jakubowska Honorata (2013a) Świat sportu w gazetach codziennych na podstawie wyników „The International Sports Press Survey 2011”. „Studia Medioznawcze”, t. 1, nr 52, s. 47–62.
 • Jakubowska Honorata (2013b) Are Women Still the ‘Other Sex’: Gender and Sport in the Polish Mass Media. „Sport in Society: Cultures, Commerce, Media”, vol. 18, s. 168–185.
 • Jakubowska Honorata (2014) Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Johnson Andrew, Sailors Pam (2013) Don’t Bring It On: The Case against Cheerleading as a Collegiate Sport. „Journal of the Philosophy of Sport”, vol. 40, no. 2, s. 255–277.
 • Jones Amy, Greer Jenifer (2011) You Don’t Look Like an Athlete: The Effects of Feminine Appearance on Audience Perceptions of Female Athletes and Women’s Sports. „Journal of Sport Behaviour”, vol. 34, no. 4, s. 358–377.
 • Joźwik Marek (2016) Z igły widły Sport.tvp.pl, 22 stycznia 2016 r. [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvp.pl/23706704/z-igly-widly›.
 • Kluczyńska Urszula (2011) Konstruowanie relacji między rodzajami w sporcie. Analiza telewizyjnych wiadomości sportowych [w:] Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, red., Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 383–397.
 • Knight Jennifer, Giuliano Traci (2001) He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of Male and Female Athletes by the Print Media. „Sex Roles”, vol. 45, s. 217–229.
 • Koivula Nathalie (2001) Perceived Characteristics of Sports Categorized as Gender-Neutral, Feminine and Masculine. „Journal of Sport Behavior”, vol. 24, no. 4, s. 377–393.
 • Kopecka-Piech Katarzyna (2013) Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji [w:] R. Radosław Kossakowski i in., red., Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Gdańsk: Orbis Exterior, s. 103–119.
 • Kozłowska Aleksandra (2016a) Cheerleaderka z gimnazjum? „Nie mogę zrozumieć rodziców – czy im to nie przeszkadza?” Trójmiasto.wyborcza.pl, 25 stycznia 2016 r. [dostęp 25 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://m.trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,106540,19518347,cheerleaderka-z-gimnazjum-ona-tu-jest-i-tanczy-dla-mnie.html?utm_source=m.gazeta.pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=CzolkaIImg›.
 • Kozłowska Aleksandra (2016b) Cheerleaderki uprzedmiotowione? „Jesteśmy tak daleko za szwedzką wrażliwością” Trójmiasto.wyborcza.pl, 20 stycznia 2016 [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19501769,cheerleaderki-uprzedmiotowione-jestesmy-tak-daleko-za.html›.
 • Kręcidło Jakub (2016) Zmęczone stereotypami. Cheerleaderki walczą o uznanie świata Przegladsportowy.pl, 29 stycznia 2016 [dostęp 29 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,cheerleaderki-zawod-pelny-nieprawdziwych-stereoptypow,artykul,641724,1,13283.html›.
 • Krzyżanowska Natalia (2013) (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 1, s. 62–84 [dostęp 2 lutego 2016r.] . Dostępny w Internecie: ‹http://przegladsocjologiijakosciowej.org›.
 • Kubicki Grzegorz (2016) Piękne cheerleaderki z Gdyni - kim są dziewczyny, które odpowiedziały Szwedom? Trójmiasto.sport.pl, 19 stycznia 2016 r. [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.trojmiasto.sport.pl/sport-trojmiasto/5,111907,15969422.html#ixzz40SgIk9xv›.
 • Kurdupski Michał (2016) Rzeczpospolita straciła najwięcej w kioskach. Dane dzienników ogólnopolskich za 2015 rok [dostęp 16 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rzeczpospolita-stracila-najwiecej-w-kioskach-dane-dziennikow-ogolnopolskich-za-2015-rok›.
 • Kurman George (1986) What Does Girls’ Cheerleading Communicate? „Journal of Popular Culture”, vol. 20, no. 2, s. 57–64.
 • Kuźma-Markowska Sylwia (2014a) Druga fala [w:] Monika Rudaś Grodzka i in., red., Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Czarna Owca, s. 97–101.
 • Kuźma-Markowska Sylwia (2014b) Trzecia fala [w:] Monika Rudaś Grodzka i in., red., Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Czarna Owca, s. 551–554.
 • Lenskyj Helen J. (2003) Out on the field. Gender, Sport and Sexualities. Toronto: Women’s Press.
 • MacQuail Denis (2012) Teoria komunikowania masowego. Przełożyły Marta Bucholc, Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Martin Adam, McDonald Mary (2012) Covering Women’s Sport? An Analysis of Sport Illustrated Covers from 1987-2009 and ESPN Magazine Covers from 1998-2009. „Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research”, vol. 1, s. 81–97.
 • Mautner Gerlinde (2011) Analiza, gazet, czasopism i innych mediów drukowanych [w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, red., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Przełożyła Danuta Przepiórkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 51–88.
 • Mckoy Kiersten (2013) Biediger v. Quinnipiac University. „ New York Law School Law Review”, vol. 58, s. 458–471.
 • ME piłkarzy ręcznych: Szwedzi oburzeni polskimi cheerleaderkami (2016) Przegladsportowy .pl[dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsportowy.pl/me-pilkarzy-recznych-polskie-cheerleaderkami-polnagie,artykul,638542,1,13261.html›.
 • Szewczyk Łukasz (2016) Megapanel – grudzień 2015 – kategorie tematycznie media2.pl [dostęp 15 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: <http://media2.pl>
 • Messner Michael (1998) Sport and Men Domination: The Female Athlete as Contested Ideological Terrain. „Sociology of Sport Journal”, vol. 5, s. 197–211.
 • Messner Michael (2010) Gender Ideologies, Youth Sports, and the Production of Soft Essentialism. „Sociology of Sport Journal, vol. 28, s. 151–170.
 • Messner Michael, Cooky Cheryl (2010) Gender in televised sports: News and highlights shows, 1989-2010 [dostęp 23 lutego 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://dornsifecms.usc.edu/assets/sites/80/docs/tvsports.pdf›.
 • Messner Michael, Dworkin Shari Lee (2002) Just Do What? Sport, Bodies, Gender [w:] Sheila Scraton, Anne Flintoff, eds., Sport and Gender. A Reader. New York: Routledge Taylor and Francis Group, s. 17–29.
 • Mizielińska Joanna (2006) Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas.
 • Nowakowski Paweł (2016) ME w piłce ręcznej. Występy polskich cheerleaderek nie podobają się Szwedom! Sport.se.pl, 18 stycznia 2016 r. [dostęp 18 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.se.pl/inne-sporty/pilka-reczna/me-w-pilce-recznej-wystepy-polskich-cheerleaderek-nie-podobaja-sie-szwedom-wideo_764726.html›.
 • Pawliszak Piotr, Rancew-Sikora Dorota (2012) Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD). „Studia Socjologiczne”, t. 1, nr 204, s. 5–19.
 • Piłkarze ręczni ze Szwecji nie mogą patrzeć na cheerleaderki. „Uprzedmiotowienie kobiet” (2016) TVN24.pl, 18 stycznia 2016 r. [dostęp 18 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvn24.pl/pilka-reczna,123/kapitan-reprezentacji-szwecji-w-pilce-recznej-nie-chce-cheerleaderek,611721.html›.
 • Pol Michał (2016) Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. „Przegląd Sportowy”, 22 stycznia 2016 r., s. 19.
 • Press Andrea (2011) Feminism and Media in the Post-Feminist Era. „Feminist Media Studies”, vol. 11, no. 1, s. 107–113.
 • Priyadharshini Esther, Pressland Amy (2015) Doing Femininities and Masculinities in a ‘Feminized’ Sporting Arena: The Case of Mixed-Sex Cheerleading. „Sport in Society” [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2015.1096›.
 • Renzetti Claire M., Curran Daniel J. (2008) Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Przełożyła Agnieszka Gromkowska-Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Riemer Brenda, Visio Michelle (2003) Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny's Classification. „Research Quarterly for Exercise and Sport”, vol. 74(2), s. 193–204.
 • Rowe David (2004) Sport, Culture and the Media. Berkshire: Open University Press.
 • Rymarczyk Piotr (2011) Kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym [w:] Zbigniew Krawczyk, Zbigniew Dziubiński, red., Socjologia kultury fizycznej. Warszawa: AWF Warszawa, s. 108–119.
 • Sabo Don F., Jansen Sue (2002) Prometheus Unbounds: Constructions of Masculinity in Sports Media [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 202–217.
 • Segrave Jeffrey O., McDowell Katherine, King James G. III (2006) Language, Gender, Sport: A Review of the Research Literature [w:] Linda K. Fuller, ed., Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspectives and Media Representation. New York: Palgrave MacMillan, s. 31–42.
 • Sherry Emma, Osborne Angela, Nicholson Matthew (2015) Images of Sports Women: A Review. „Sex Roles”, vol. 74, s. 299–309.
 • Stankiewicz Waldemar (2016) Cheerleaderki pretensje Szwedów „przyjmują z uśmiechem”. Sport.tvp.pl [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvp.pl/23711151/cheerleaderki-pretensje-szwedow-przyjmuja-z-usmiechem›.
 • Szwedzi narzekają na polskie cheerleaderki. Są za seksowne?! (2016) Fakt24.pl [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.fakt.pl/sport-inne/euro-2016-w-pilce-recznej-polskie-dziewczyny-gnebione-przez-szwedow-nasze-cheerleaderki-krytykowane-za-tance,galeria,605888.html›.
 • To one zagrzewają szczypiornistów do gry! Zobacz najładniejsze cheerleaderki EHF Euro (2016) Sportowefakty.wp.pl, 23 stycznia 2016 r. [dostęp 23 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/574525/to-one-zagrzewaja-szczypiornistow-do-gry-zobacz-najladniejsze-cheerleaderki-ehf›.
 • Tomanek Paweł (2008) O swoistości socjologicznej analizy dyskursu [w:] Anna Horolets, red., Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 30–44.
 • Tong Rosemarie (2002) Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Przełożyli Jarosław Mikos, Bożena Umińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Vincent John (2004) Game, Sex, and Match: The Construction of Gender in British Newspaper Coverage of the 2000 Wimbledon Championships. „Sociology of Sport Journal”, vol. 21, s. 435–456.
 • Wachs Linda (2006) „Throw Like a Girl” Doesn’t Mean What It Used To: Research on Gender, Language and Power [w:] Linda Fuller, ed., Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspectives and Media Representation. New York: Palgrave MacMillan, s. 43–54.
 • Wann Daniel, Waddill Paula, Dunham Mardis (2004) Using Sex and Gender Role Orientation to Predict Level of Sport Fandom. „Journal of Sport Behavior”, vol. 27, no. 4, s. 367–377.
 • Wenner Lawrence (2002) Playing the mediasport game [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport, LondonNew York: Routledge, s. 3–14.
 • Wodak Ruth (2011) Wstęp: badania nad dyskursem. Ważne pojęcia i terminy [w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, red., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Przełożyła Danuta Przepiórkowska. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 11–50.
 • Wodak Ruth, Meyer Michael (2002) Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.
 • Wojs Maciej (2016) Cheerleaderki z Gdyni odpowiadają Szwedowi: Nie czujemy się uprzedmiotowione! Sportowefakty.wp.pl, 20 stycznia 2016 r. [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/573156/cheerleaderki-z-gdyni-odpowiadaja-szwedowi-nie-czujemy-sie-uprzedmiotowione›.
 • Zobacz cheerleaders w patriotycznej sesji. Gdynianki dumne z tego co robią i że są Polkami (2016) Sport.trojmiasto.pl, 26 stycznia 2016 r. [dostęp 26 stycznia 2016 r. ]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.trojmiasto.pl/Gdynianki-dumne-z-tego-co-robia-i-ze-sa-Polkami-n98352.html›.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-365d8fcc-740e-4f98-a764-c4a6f8bd95b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.