Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 43-56

Article title

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pawilonów handlowych (kiosków, kontenerów, namiotów magazynowych) jako tymczasowych obiektów budowlanych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

43-56

Physical description

Contributors

 • Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości, Wydział Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Zakład Ekonomii, Wydział Informatyki i Nauk Społecznych WSB-NLU w Nowym Sączu

References

 • Orzeczenie NSA z 3 lutego 2014 r., sygn.. akt II FPS 11/13.
 • Prawo budowlane. Komentarz, praca zbiorowa pod red. Z. Niewiadomskiego, C.H. BECK, Warszawa 2007 r.
 • S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, PWN, Warszawa 1996 r., s.19.
 • Uchwała NSA z dnia 3 lutego 2014 r., sygn.. akt II FPS 11/13
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jed.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r., sygn.. akt. II FSK 1083/07
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 września 2007 r., sygn.. akt I SA/Sz 848/06
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn.. akt Sa/Sz 709/10
 • Wyrok NSA z dnia 8 maja 2007 r., sygn.. akt II FSK 658/06
 • Wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2011 r., sygn.. akt FSK 1389/11
 • Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2014 r., sygn.. akt II FPS 11/13
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2017, sygn. akt I SA/GI 1328/16
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn.. akt P 33/09
 • Wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2011 r., sygn.. akt II FSK 1380/11
 • Wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2011 r., sygn.. akt II FSK 1381/10
 • Wyrok NSA z dnia 8 maja 2007 r., sygn.. akt II FSK 658/06
 • Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2011 r., sygn.. akt II FSK 764/10
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 lutego 2015 r., sygn.. akt I SA/GI 802/14 i I SA/GI 803/14
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn.. akt I SA/Rz 516/16
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 531/16
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r., sygn.. akt I SA/Rz 730/16
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn.. akt I SA/Sz 802/15
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn.. akt III SA/Po 887/12
 • Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., o sygn.. akt II FSK 1405/10
 • Wyrok SN z dnia 4 listopada 1963 r., sygn.. akt CR 855/62
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 18 września 2014 r., sygn.. akt I SA/OI 510/14

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3662317b-aace-42b8-9e68-26707c4390ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.