PL EN


2010 | 1 | 30-51
Article title

Dystopia albo ontologia Zło-bytu

Content
Title variants
EN
Dystopia or an Ontology of Bad-Being
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o fenomenie dystopii, który jako antonimiczne pojęcie utopii może stanowić dla pedagogiki źródło inspiracji w sensie radykalnego sposobu myślenia o społeczeństwie, człowieku i wychowaniu, antycypując w postaci jej sceptycznego alter ego skutki realizacji projektów Powszechnej Szczęśliwości, dystopia może być źródłem pedagogicznego pragmatyzmu i wstrzemięźliwości wobec pedagogicznej „woli mocy”. Autor analizuje w artykule kolejno: źródłosłów samego terminu „dystopia”, wybrane definicje tego pojęcia, cechy dystynktywne dystopii, odróżniające ją od anty-utopii czy czarnej utopii, oraz dokonuje przeglądu najbardziej reprezentatywnych dla gatunku pozycji literackich i filmowych – od starożytności po współczesność, dokonując przy tym typologizacji charakterystycznych właściwości, składających się na differentia specifica dystopii.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
30-51
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Arystofanes (2005). Komedie. Przeł. J. Ławińska-Tyszkowska. Wstęp J. Łanowski. Wrocław: Ossolineum, DeAgostini.
 • Atwood M. (1992). Opowieść podręcznej. Tłum. Z. Uhrynowska-Hanasz. Warszawa: PIW.
 • Bereś S. (1987). Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Blackburn S. (1998). Oksfordzki słownik filozoficzny. J. Woleński (red.). Tłum. M. Szczubiałka. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Blaim A. (1997). Aesthetic Objects and Blueprints: English Utopias of the Enlightenment. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
 • Börner K. H. (1984). Auf der Suche nach der irdischen Paradies. Zur Ikonographie der geographischen Utopie. Frankfurt am Main: Wörner Verlag.
 • Bradbury R. (1960). 451 stopni Fahrenheita. Tłum. A. Kaska. Warszawa: Czytelnik.
 • Burgess A. (1972). A Clockwork Orange. London: Penguin Books.
 • Burgess A. (2004). Mechaniczna pomarańcza. Tłum. R. Stiller. Kraków: vis-a-vis/ Etiuda.
 • Chlada M. (2004). Der Wille zur Utopie. Aschaffenburg: Alibri Verlag.
 • Donawerth J. (2003). Genre Blending and the Critical Dystopia. W: R. Baccolini, T. Moylan (red.) Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination. New York: Routledge.
 • Easterbrook G. (2005). Explaining of 15 Years of Diminishing Violence. The End of War? New Republic online.
 • Frank A. (1993). The Diary of a Young Girl. New York-Toronto-Sydney-Auckland: Bantam Books.
 • Gard R. M., du (1957). Rodzina Thibault. T. VII. Tłum. H. Gądkowa, P. Laskowski, K. Pruszyński, E. Fiszer. Warszawa: Czytelnik.
 • Huxley A. (2004). Brave New Word. Wstęp D. Bradshaw, London: Vintage Classics.
 • Huxley A. (1988). Nowy wspaniały świat. Tłum. i posłowie B. Baran. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kołakowski L. (2000). Śmierć utopii na nowo rozważona. W: L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kotłowski K. (1976). Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław: Ossolineum.
 • Kwieciński Z. (1990). O edukację i pedagogikę radykalnie humanistyczną. W: B. Suchodolski (red.) Alternatywna pedagogika humanistyczna. Wrocław: Ossolineum.
 • Lem S. (1961). Powrót z gwiazd. Warszawa: Czytelnik.
 • Lem S. (1985). Doskonała próżnia. Wielkość urojona. Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
 • Mead M. (1983). Toward More Vivid Utopias. W: G. Kateb (red.) Utopia and Its Enemies. Glencoe, Ill.: TheFree Press.
 • Morson G. S. (1981). The Boundaries of Genre Dostoyevsky’s Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia. Austin: Univeristy of Texas Press.
 • Orwell G. (1990). Nineteen Eighty-Four. Wstęp: P. Davisom. London: Penguin Books.
 • Orwell G. (1988). Rok 1984. Tłum. T. Mirkowicz. Warszawa: PIW.
 • Oxford English Dictionary (1989). wyd. II. Oxford University Press.
 • Rabelais F. (2003). Gargantua i Pantagruel. Tłum. T. Boy-Żeleński. Kraków: Zielona Sowa.
 • Rand A. (2001). Hymn. Tłum. S. Bijak. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Sargent L. T. (1994). The Three Faces of Utopianism Revisited. Utopian Studies, 5.
 • Sargent L. T. (2004). Utopianism and National Identity. W: B. Goodwin (red.) The Philosophy of Utopia. London-New York: Wyd. Routledge.
 • Shelly M. (1989). Frankenstein. Tłum. H. Goldmann. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Słownik terminów literackich (1989). J. Sławiński (red.). Wrocław-Warszawa: Ossolineum.
 • Swift J. (1958). Podróże Guliwera. Przeł. W. J. Dobrowolski. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Szacki J. (2000). Spotkania z utopią. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Wells H. G. (1904). Wizje przyszłości. Tłum. J. Kleczyński. Warszawa.
 • Wells H. G. (1938). Wehikuł czasu. Opowieść fantastyczna. Tłum. F. Werminski, Warszawa.
 • Wells H. G. (2005). The War of the Worlds. London: Penguin Books.
 • Well H. G. (1974). Wojna światów. Tłum. H. Józefowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Wells H. G. (1923). Men like Gods: London: Cassell.
 • Well H. G. (2002). Ludzie jak bogowie. Przeł. J. Sujkowska. Kraków: Zielona Sowa.
 • Wheen F. (2005). Introduction. W: H. G. Wells, A Modern Utopia. London: Penguin Classics.
 • Wilde O. (2001). The Soul of Man Under Socialism and Selected Critical Prose, London: Penguin Classics.
 • Willke H. (2002). Dystopia. Studien zur Krisis des Wissens in der modernen Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.
 • Witkiewicz S. I. (2010). Pożegnanie jesieni. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 • Wojdowski B. (2005). Chleb rzucany umarłym. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Zamjatin J. (1989). My. Tłum. A. Pomorski. Warszawa: Wydawnictwo Alfa.
 • Żuławski J. (1903). Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze S. Sadowski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36645827-29db-48d2-b635-4fe0b3a38221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.