PL EN


2013 | 16 | 251-254
Article title

Publikacje za rok 2009

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
16
Pages
251-254
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wadowickie Centrum Kultury
References
 • Bielec G., Lassota L., Nowakowski A., Organizacja biegów ulicznych „Solidarności” w Rzeszowie i Wadowicach (1990-2005), w: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919-2009): in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901-1927) i Bronisława (1906-1944), red. Zaborniak S., Tarnobrzeg 2009
 • Gołda W., Nowakowski A., Biegi papieskie w Wadowicach i Niegowici w latach 2002-2008, w: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919-2009): in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901- 1927) i Bronisława (1906-1944), red. Zaborniak S., Tarnobrzeg 2009
 • Jędrygas J., Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Stryszów – Groń Jana Pawła II. Przewodnik po ziemi rodzinnej Jana Pawła II, Wadowice 2009
 • Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, opr. Cz. Gil OCD, Kraków 2009
 • Graff T., Marcin Wadowita – wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku, w: Miłosierdzie. Teoria i praktyka życiowa, red. Nowakowski P. F. , Szymborski W., Kraków 2009
 • Meus K., Akta miejskie z lat 1867-1914 jako podstawowa baza źródłowa do dziejów miast galicyjskich z okresu autonomicznego. Analiza przeprowadzona na przykładzie akt gminy miasta Wadowice, w: Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku, red. Karolczak K., Kraków 2009
 • Nowakowski A., Imprezy sprawnościowe dla uczniów jako uzupełnienie szkolnego wychowania fizycznego na przykładzie powiatu wadowickiego, w: Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania wychowania fizycznego w szkole, red. Warchoł K., Wojtyczek Ł., Krosno 2009
 • Nowakowski A., „Sokół” w Wadowicach w latach 1918-1949. Zarys dziejów, Wadowice 2009
 • Porębski M., Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog, Kalwaria Zebrzydowska 2009
 • Wadowice. Siedem wieków historii, red. Graff T., Kraków 2009
 • Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. Witkowski M., Wyrobiec P., Wadowice 2009
 • Wychowanie fizyczne w okresie reformy edukacyjnej na przykładzie powiatów wadowickiego i suskiego, red. Nowakowski A., Wadowice 2009
 • Zeman J., Historia AK 12 pp Ziemi Wadowickiej w ujęciu literackim, Tomice 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-366787bb-7bc5-492a-b487-583f5f6a3e25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.