PL EN


2013 | 23(4) | 73-84
Article title

Selected aspects the economic situation in rural households with precarious income

Title variants
PL
Wybrane aspekty sytuacji ekonomicznej wiejskich gospodarstw domowych o niepewnych dochodach
Languages of publication
Abstracts
EN
The main objective of this paper is to highlight some aspects of the economic situation of households with uncertain income. The article presents a subjective assessment of the respondents about changes in their household budget in the past, and the anticipation of change in the near future. On the basis of interviews, an assessment of the level of satisfaction of selected household needs of the rural population of uncertain income was conducted. It also presents areas of life in which most respondents are forced to make savings. Empirical material contained in the article comes from studies carried out in the framework of research project number UMO-2011/01/B/HS5/01034 funded by the National Science Center, on the title “The standard of living of the rural population of uncertain income in Poland” and they are part of the project. Survey interviews were conducted in 2012 among the rural population of uncertain income in Poland.
PL
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o niepewnych dochodach. Artykuł ukazuje subiektywną ocenę respondentów dotyczącą zmian zachodzących w budżecie ich gospodarstw domowych w porównaniu z przeszłością, a także przewidywanie zmian w najbliższej przyszłości. Na podstawie wywiadów, dokonano oceny poziomu zaspokojenia wybranych potrzeb w gospodarstwach domowych ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Przedstawiono również dziedziny życia, w których respondenci w największym stopniu są zmuszeni do wprowadzania oszczędności. Materiały empiryczne zawarte w artykule pochodzą z badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego nr UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce. Wywiady ankietowe przeprowadzono w 2012 roku wśród ludności wiejskiej o niepewnych dochodach na terenie Polski.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-366938a6-1431-4cd4-83f1-67968842e354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.