PL EN


2005 | 1 | 1 Prawo | 195-212
Article title

Problem bezpieczeństwa jednostki, grupy, państwa

Title variants
EN
The Problem of the Safety of the Individual, the Group the State
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyses the problem of security and order in relation to the security of a person, a group and the state. The author discusses the rules of law which strictly refer to the subject of security and public safety, the definitions of security and order used by the Polish doctrine of criminal justice, as well as the range of actions performed by idividual persons, groups of people and the state in order to preserve the order and security. In the conclusion the author proposes certain ways of improving both the social sense of safety and the security status, drawing attention to the commonly undervalued role of the Church, the Family and the School. The paper also deals with the question of private policing and a change of the image of the police (community policing).
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, ggozdor@kul.lublin.pl
References
 • Boon K.: Private policing – developments and consequences for public police forces, „Deviance and Societe” 1993, vol. 17, no 2.
 • Czapska J.: Prywatne firmy ochrony osób i mienia w Europie – podstawowe problemy prawne w: Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, H. Kury, Kraków 2002.
 • Czapska J.: Współczesne formy obywatelskiej samoobrony, w: Bezpieczny obywatel − bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.
 • Czapska J., Wójcikiewicz J.: Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.
 • Dahrendorf R.: Uwaga do definicji społeczeństwa obywatelskiego, w: A.Błaszczyk, Ewolucja państwa, wybór tekstów, Warszawa 1998.
 • Falandysz L.: Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym, „Palestra” 1969, nr 2.
 • Krąpiec M. A.: Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.
 • Magiera W.: Czy media wychowują przestępców w: J. Czapska, J. Widacki, Bezpieczeństwo lokalne, społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000, s. 217.
 • Obergfell-Fuchs J.: O znaczeniu prywatnych firm ochrony osób i mienia w Niemczech, z uwzględnieniem aspektów integracji europejskiej, w: Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, H. Kury, Kraków 2002.
 • Osiatyński W.: Państwo złem koniecznym, „Wiedza i Życie” 1996, nr 11.
 • Popularny Słownik Języka Polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1999.
 • Sarnecki P., Czarny P.: Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w: Bezpieczny obywatel − bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998, s. 76.
 • Sessar K.: Niemieckie doświadczenia w zapobieganiu przestępczości, w: J.Widacki, J. Czapska, Bezpieczeństwo lokalne, społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000.
 • White Paper of Police 1995, National Police Agency, Tokyo 1996.
 • Widacki J., Sarnecki P.: Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (reforma Policji – część I), Warszawa–Kraków 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3669e401-a1b9-474c-872c-a1f572116bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.