PL EN


2009 | Roczniki Prawnicze (obecne Acta Iuris Stetinensis) |
Article title

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania z tytułu przejęcia długu państwowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (wybrane zagadnienia)

Title variants
DE
Die Haftung des Fiskus für die Verpflichtungen verbunden mit der übernahme der Staatsschulden in den 20- er Jahren in Polen – ausgewählte Problematik
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające z emisji skarbowych papierów wartościowych wobec ich posiadaczy. Kwestia ta zostanie omówiona na przykładzie okresu międzywojennego. W tym czasie nowo powstałe państwo polskie przejęło zobowiązania z tytułu długu państwowego jednego z państw zaborczych – Austro-Węgier. Na wybór akurat tego tematu wpłynął aktualnie występujący problem odpowiedzialności państwa za tego rodzaju zobowiązania wobec posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych, którzy m.in. z uwagi na zmianę systemową po II wojnie światowej mają trudności z wyegzekwowaniem od państwa zwaloryzowanych świadczeń. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy państwo zawsze jest wiarygodnym dłużnikiem.
DE
In diesem Artikel wurden einige Fragen, verbunden mit der Haftung des Fiskusfür die Verpflichtungen, die mit der Emission der staatlichen Wertpapiere gegenüber denInhabern in Zusammenhang stehen, besprochen. Diese Problematik wurde am Beispiel der rechtlichen Vorschriften dargestellt, die in Polen in den 20-er Jahren geltend waren. Der Schwerpunkt der Analyse wurde insbesondere auf die Haftung des Fiskus für die übernommenen Schulden Österreichs und Ungarn gelegt.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • S. Głąbiński, Wykład nauki skarbowej, Lwów 1902.
  • H. Radziszewski, Nauka skarbowości państwowej i gminnej, Warszawa 1917.
  • Nauka skarbowości i prawo skarbowe, cz. I. Ogólna, Skrypt zaaprobowany przez p. prof.Mieczysława Gutkowskiego, Wilno 1936.
  • R. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 1935, s. 347–351; S. Głąbiński, Wykład
  • Nauki skarbowej, Lwów 1902.
  • K. Bogucka, Kup obligacje skarbowe i zostań milionerem! Artykuł udostępniony na stronie internetowej Polskiego Portalu Finansowego Bankier.pl w dniu 11.07.2007 r., www.bankier.pl, a także informacje dostępne na stronie internetowej banku National Savings and Investments www. nsandi.com.
  • A. Krzyżanowski, Nauka skarbowości, Poznań 1923.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36727708-be07-46ae-80ef-f9dc7d4b0540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.