PL EN


2013 | 280 | 7-15
Article title

50 lat badań poligraficznych w polskim procesie karnym

Authors
Content
Title variants
EN
50 years of Polygraph examination in penal proceedings in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie i ocena wydarzeń kształtujących na przestrzeni całego półwiecza pozycje badań poligraficznych w polskim procesie karnym. Pomimo upływu tak wielu lat wciąż jest to jeden z najbardziej spornych obszarów w procedurze, często pełen emocjonalnego nastawienia dyskutantów. Badania te stanowią również podręcznikowy przykład nagromadzenia wszystkich problemów, na które napotykają nowe metody kryminalistyczne na swojej drodze na sale sądowe. Wskazano, iż jedną z przyczyn może być ich błędne postrzeganie przez wielu procesualistów jako metody służącej wykrywaniu kłamstwa. Nie bez znaczenia jest też zdaniem autora stanowisko zajmowane przez Sąd Najwyższy. Jego linia orzecznicza jest raczej przychylna badaniom poligraficznym, jednak dostrzegalna jest w niej też nieporadność i skłonność do minimalizowania znaczenia opinii z tych badań. Wynika to w głównej mierze z trudności w przekształcaniu wniosków płynących z badań na fakty procesowe. Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem, które otworzyłoby wreszcie szerzej podwoje procesu karnego przed badaniami poligraficznymi byłoby traktowanie ich jako sposobu weryfikacji wersji śledczej zakładanej wobec badanego. Przemawiają za tym też zapisy znowelizowanego w 2003 r. k.p.k.
EN
The aim of the paper is to point to the events which have been shaping the position of Polygraph examination in Polish penal proceedings over the last 50 years as well as to evaluate them. Despite many year history, Polygraph remains one of the most controversial items in the proceedings, often evoking quite emotional attitudes of the disputants. The examinations constitute a “by-the-book” example of accumulating problems specific to novel forensic methods on their way to the courtroom. It has been indicated that one of the reasons lies in misperception of these as methods for lie detecting. The position of the Supreme Court is also quite meaningful here. Its jurisdiction remains rather in favour of Polygraph examination, however it is also characterized by certain awkwardness and inclination towards diminishing the meaning of Polygraph-based opinion. This is primarily due to the difficulties in translating the conclusions from findings into lawsuit facts. It seems that a pertinent solution to open up the gate for Polygraph examinations would be to treat these as the way to verify investigative version taken towards the subject.
Year
Issue
280
Pages
7-15
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • dr, Instytut Prawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3672cc6f-3926-4b19-96a9-bf9d9b8984a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.