PL EN


2015 | 12 | 35-58
Article title

Idee i czyny: Węgierska Republika Rad 1919 roku jako przykład totalitarnego reżimu rewolucyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Ideas and Actions: Hungarian Soviet Republic in 1919 as an Example of the Revolutionary Totalitarian Regime
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W artykule autorstwa Grzegorza Baziura pt: Idee i czyny: Węgierska Republika Rad 1919 r. jako przykład totalitarnego reżimu rewolucyjnego Autor opisał dzieje i losy Węgierskiej Republiki Rad i jej reperkusje na Słowacji w postaci Słowackiej Republiki Rad. SRR była próbą „eksportu rewolucji” z opanowanych przez komunistów Węgier do ówczesnej Czechosłowacji w celu połączenia się z bolszewicką Rosją, której wojska prowadziły walki na Ukrainie przeciwko wojskom gen. Antona Denikina, a na Białorusi oddziałom Wojska Polskiego. Autor opisał okoliczności bezkrwawego zdobycia władzy w Budapeszcie przez węgierskich komunistów i totalitarny system, który stworzyli oni w okresie między marcem a sierpniem 1919 r. Autor opisał system represji i liczne zbrodnie, których dopuścił się reżim Béli Kuna, a także narastanie oporu ze strony społeczeństwa w kraju, jak i rolę węgierskiej emigracji politycznej w Wiedniu. W dalszej części tekstu omówiono przygotowania wojskowe państw Ententy do pacyfikacji komunistycznych Węgier, wojnę o Słowację od kwietnia do lipca 1919 r. i okoliczności ostatecznej klęski reżimu Kuna na początku sierpnia 1919 r. Końcową część artykułu Autor poświęcił sytuacji na Węgrzech po zdławieniu komunistycznego eksperymentu, omawiając sytuację polityczną kraju po pacyfikacji rewolucji: biały terror antykomunistyczny i jego reperkusje społeczne oraz objęcie rządów przez admirała Miklosa Horty`ego jako regenta, co było kontynuacją monarchii na Węgrzech.
EN
In the article, Grzegorz Baziur described the history and the fate of the Hungarian Soviet Republic and its aggression against neighboring Slovakia, where was proclaimed Slovak Soviet Republic. It was an attempt to “export of revolution” from Hungary to Czechoslovakia. The author describes the circumstances of raising power in Budapest by the Hungarian communists and the totalitarian system that they created during the dictatorship from March to August 1919. The author discusses the social reaction to the repression and crimes of the regime of Béla Kun: from the initial public passivity to resistance in the country, and the role of Hungarian political exile in Vienna in the fight against the communists. Further author discusses the Entente’s military intervention and liquidation of the WRR and the withdrawal of the Red Army of Hungary from Slovakia at the beginning of August 1919. In the final part of the text author has devoted the situation in Hungary after the suppression of the revolution by discussing: white terror and extend the rule of Admiral Miklos Horty as regent, which was a continuation of the monarchy in Hungary.
Year
Volume
12
Pages
35-58
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3673a9a6-1813-4b51-af88-b5ced0d85827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.