PL EN


2014 | 17 | 4 | 649-682
Article title

Religijny system znaczeń i religijne radzenie sobie ze stresem a eudajmonistyczny dobrostan psychiczny

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Religious meaning system, religious coping, and eudaimonistic well-being: Direct and indirect relations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zależności między religijnością ujmowaną w ramach religijnego systemu znaczeń i religijnego radzenia sobie a dobrostanem eudajmonistycznym w mediacyjnej perspektywie poczucia sensu życia. Aby zweryfikować postawione hipotezy, przeprowadzono dwa badania empiryczne (N = 187 i N = 177 osób) mające na celu określenie charakteru i stopnia powiązań między wymienionymi czynnikami. Wyniki ukazały, że religijny system znaczeń pozytywnie wiązał się z dobrostanem eudajmonistycznym, podczas gdy negatywna strategia religijnego radzenia wykazywała ujemne związki. Wystąpiły także pozytywne związki między religijnością i wymiarami poczucia sensu życia: obecnością i poszukiwaniem. Wymiar obecności sensu życia, w przeciwieństwie do poszukiwania sensu, okazał się mediatorem w relacjach religijnego systemu znaczeń i religijnego radzenia sobie z dobrostanem eudajmonistycznym.
EN
The article concerns the relationships between religion, analyzed within the framework of the religious meaning system, and religious coping as well as eudaimonistic well-being in the mediational perspective of meaning in life. In order to verify the hypotheses, two empirical studies (N = 187 and N = 177 people) were carried out to determine the nature and extent of the relationships between the above factors. The results showed that the religious meaning system was positively linked to eudaimonistic well-being, while negative religious strategy showed a negative relationship with it. There was also a positive relationship between religiosity and the dimensions of meaning in life: presence and search. The presence of meaning in life, in contrast to search, turned out to be a mediator in the relationships of the religious meaning system and religious coping with eudaimonistic well-being.
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
649-682
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Uniwersytet Opolski, Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny, dkrok@post.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3675b9c6-c726-40c2-9d23-813e1465cc79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.