PL EN


2014 | 201 | 87-95
Article title

Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy niewypłacalnych spółek giełdowych

Content
Title variants
EN
The Influence of the Accounting Policy Applied to the Deferred Tax Assets on the Financial Result of Insolvent Listed Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The professional judgment about the future of company performance plays the key part in the deferred tax assets recognition procedure. The deferred tax allocation can substantially influence the company's assets value and income. The article examined disclosures in the financial statements and auditors' opinions in reference to the going concern assumption and accounting policy applied to the deferred tax assets. The analysis was performed on listed companies which declared bankruptcy in year 2013. In the reports of all of the examined companies, the deferred tax assets were recognized, and at the same time doubts about the entity's ability to continue as a going concern were stated. In the management's opinion, the presence of these doubts was not an obstacle to the recognition of the deferred tax assets and increasing of the financial result. Furthermore, in two cases, it was found that the auditor opinion did not provide the stakeholders with clear and useful information about this specific reported item. Concluding from the disclosed in the financial statements information, one can advance a thesis that companies that find themselves on the brink of insolvency use tools of the accounting policies for earnings management.
Year
Volume
201
Pages
87-95
Physical description
Contributors
References
  • Górowski I., Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia" 2008, nr 14 (520).
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, SKwP, Warszawa 2014.
  • Ustawia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  • Walińska E., Wójcikowska E., Wójcikowski R., Wartość bilansowa, podatki odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - statystyczna weryfikacja zależności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, nr 15.
  • Wencel A., Podatek odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
  • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-367b3d0c-1359-4277-bfe2-05c57d8f93a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.