PL EN


2014 | 39 | 70-79
Article title

Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?

Content
Title variants
EN
Financial Crisis and Macroeconomic Policy – Can We Expect Change Toward Social Cohesion?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu wskazuje się, że polityka gospodarcza prowadzona w ciągu ostatnich co najmniej 20 lat bardzo mocno przyczyniła się do ukształtowania takiej struktury dochodów, jaka powoduje powstawanie nierównowag makroekonomicznych, których następstwem był kryzys finansowy z roku 2007. Sytuacja gospodarcza, jaka ukształtowała się w ostatnich latach nie pozwala oczekiwać, że w poli-tyce gospodarczej nastąpi zasadniczy zwrot w kierunku troski o spójność społeczną. Uzależnienie rządów od rynków finansowych powoduje dużą trudność w prowadzeniu aktywnej polityki podat-kowej, a ekspansywne zachowanie banków centralnych przekłada się na niski koszt kapitału tylko dla ograniczonej liczby podmiotów gospodarczych.
EN
The goal of the text is to show that economic policy which has been conducted in the last 20 years contributed a lot to the unsustainable structure of income in the major economies, what should be seen as a structural cause of financial crisis from year 2007. When one looks at current economic situation, it is hard to predict major shift in economic policy towards taking care of social cohesion. Huge level of public debt and addiction of the gov-ernments to the mood of financial markets does not allow to think about active tax policy which should for example include introduction of some form of Tobin’s tax. Expansionary monetary policy does not mean that capital is very cheap for everybody – luxury of the almost zero interest rate is restricted only for few governments and big corporations.
Year
Issue
39
Pages
70-79
Physical description
Contributors
 • Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, tomkiewj@alk.edu.pl
References
 • Alvaredo F., Atkinson A., Piketty T., Saez E., 2013, The Top 1 percent in International and Historical Perspective, NBER Working Paper 19075.
 • ILO, 2008, World of Work, Report 2008. Income Ineuqualities in the Age of Financial Globalization, International Labor Organization.
 • ILO, 2013, World of Work, Report 2013. Repairing Economic and Social Fabric, Inter-national Labor Organization.
 • IMF, 2007, October, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • Kołodko G.W., 2011, Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii?, „Master of Business Administration” nr 2/2011, Warszawa.
 • Kumhof M., Lebarz C., Rancière R., Richter A., Throckmorton N., 2012, Income Ine-quality and Current Account Imbalances, IMF Working Paper WP/12/08.
 • Perotti R., 2011, The “Austerity Myth”: Pain Without Gain, BIS Working Paper 362, Basel.
 • Rajan R., 2010, Fault lines: how hidden fractures still threaten the world economy, Princeton, Princeton University Press.
 • Roubini N., Mihm, 2010, Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Books.
 • Stiglitz J., 2009, Freefall: America, Free Markets and Sinking of the World Economy, W.W. Norton and Company, New York, London.
 • Stiglitz J., 2012, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W.W. Norton and Company, New York, London.
 • Tanzi V., 2000, Globalization, Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites, IMF Working Paper No. 00/181, IMF.
 • Tomkiewicz J., 2012, Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 24.
 • Wilkinson R., Pickett K., 2009, The spirit level: why greater equality makes societies stronger, New York, Bloomsbury Press.
 • Żyżyński J., 2009, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, „Ekonomista” nr 2/2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-368c7595-0ce3-4ba8-8e8c-0fd90c229d29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.