PL EN


2011 | 9 | 263-280
Article title

Kreator teatralnej wspólnoty

Content
Title variants
EN
Towards the theatrical community
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Kazimierz Braun is the man of the theatre in the broad sense of this term. The director and the art director of theatres, the scriptwriter and the writer; and at the same time historian of the stage art. The article Towards the Theatrical Community is synthetically presenting achievements of the artist and scientist. The author is focusing above all on the work of Braun in seventies and eighties of the 20th century, that is on the period, in which the most important monographs of the historian arose and fully a style of the director formed. The title in this article theatre of community, how Kazimierz Braun pursued him, was included in im-portant courses in the Polish theatre of those times.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
263-280
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2012-04-04
Contributors
References
 • M. Bechczyc-Rudnicka, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Kamena” 1973, 23 IX
 • S. Bereś, K. Braun, Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze. Londyn 1993
 • K. Braun, A concise history of polish theatre from the eleventh to the twentieth centuries. Lewiston 2003
 • K. Braun, Cypriana Norwida teatr bez teatru. Warszawa 1971
 • K. Braun, Druga Reforma Teatru?. Wrocław 1979
 • K. Braun, Helena, rzecz o Modrzejewskiej. Toronto 1993
 • K. Braun, Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku. Lublin 2000
 • K. Braun, Kieszonkowa historia teatru polskiego. Lublin 2002
 • K. Braun, Krótka historia teatru amerykańskiego. Poznań 2005
 • K. Braun, Nowy teatr na świecie. Warszawa 1975
 • K. Braun, Przestrzeń teatralna. Warszawa 1982
 • K. Braun, Rzecz o Norwidzie z jego słów utkana. Pelplin 1996
 • K. Braun, Szkice o ludziach teatru. Warszawa 1996
 • K. Braun, Sztuki o Polakach. Lublin 2006
 • K. Braun, Teatr polski 1939-1989. Obszary wolności – obszary zniewolenia. Warszawa 1994
 • K. Braun, Teatr wspólnoty. Kraków 1972
 • K. Braun, Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie – idee – zdarzenia. Wrocław 1984
 • K. Braun, Różewicz – premiera po premierze. „Przegląd Polski”, dodatek społeczno-kulturalny „Nowego Dziennika” [New York] 2001, 5 X
 • K. Braun, T. Różewicz, Język teatru. Wrocław 1998
 • K. i Z. Braunowie, Teofil Trzciński. Warszawa 1967
 • B. Ciecierska, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Wiedza i Życie” 1973, XII
 • W. Filler, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Teatr” 1973, 16-31 VII
 • A. Grodzicki, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Życie Warszawy” 1974, 24 I
 • L. Gzella, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Kurier Lubelski” 1974, 24 III
 • A. Hausbrandt, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Express Wieczorny” 1974, 28 I
 • Horyzonty teatru. Szkice o twórczości Kazimierza Brauna, red.
 • E. Kossarzecka. Toruń 2004
 • Horyzonty teatru II. Droga Kazimierza Brauna, red. J. Brylewska. Toruń 2006
 • S. Wyspiański, The tragicall historie of Hamlet, Prince of Denmarke by William Shakespeare. Według tekstu polskiego Józefa Paszkowskiego, świeżo przeczytana i przemyślana przez… . Kraków 1905
 • Ironia historii w życiorysie, z Kazimierzem Braunem rozmawia Olgierd Błażewicz. „Głos Wielkopolski” 2002, nr 109, s. 4
 • M. Jodłowski, Rzeka życia. „Odra” 1976, nr 11
 • W. Kudyba, Spotkania Norwidowskie, Halin nad Liwcem 8-9 czerwca 1996. W: „Studia Norwidiana” 1996, nr 14
 • O bojkocie formy, z Kazimierzem Braunem rozmawiał Krzysztof Mieszkowski. „Notat-nik Teatralny” 1991, nr 1
 • Kartoteka bez metafory, z Kazimierzem Braunem rozmowę przeprowadził Jarosław Szymkiewicz. „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 25
 • J. Kelera, Wieczory teatralne 1945-1980. Wrocław 1983
 • J. Kłossowicz, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Literatura” 1974, 7 II
 • T. Raczek, Nie ma już szczurów w nieszczęśliwym mieście. „Polityka” 1983, nr 32
 • T. Raczek, Zwiad pierwszego jeźdźca. „Polityka” 1984, nr 15
 • K. Sielicki, Teatr im. Osterwy: „Stara kobieta wysiaduje”. „Dialog” 1975, nr 3
 • G. Sinko, Kazimierza Brauna myślenie teatrem. „Teatr” 1977, nr 14
 • R. Szydłowski, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Trybuna Ludu” 1974, 31 I
 • Teatr wspólnoty widzę ogromny, z prof. Kazimierzem Braunem rozmawia Jolanta Cio-sek. „Dziennik Polski” 2003, 23 VI
 • A. Wróblewski, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Argumenty” 1973, 5 VIII
 • M. Wrzesińska, rec. „Stara kobieta wysiaduje”. „Kultura” 1973, 1 VII
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3691decf-1d73-4983-91ed-84c438bbeef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.