PL EN


2013 | 2 | 3 | 200-210
Article title

Prorodzinne rozwiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Content
Title variants
EN
Pro-family solutions in personal income tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Preferencje prorodzinne występują w systemach podatkowych wielu krajów Unii Europejskiej. Jednak zasady ich funkcjonowania są bardzo różnorodne. Są kraje o bardzo rozbudowanym systemie ulg i zwolnień promujących rodziny oraz takie, które nie przewidują żadnych udogodnień z tym związanych. W Polsce w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyróżnia się wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem oraz ulgę prorodzinną. Zarówno wspólne rozliczenie, jak i ulga prorodzinna nie są dostępne dla wszystkich podatników, dla których teoretycznie takie rozwiązania mogłyby oznaczać oszczędności podatkowe. Rolą ulgi prorodzinnej miało być zmniejszenie zobowiązań podatkowych rodzin, w szczególności wielodzietnych. Po 5 latach obowiązywania ulgi w systemie podatkowym można zauważyć, że jej funkcjonowanie w obecnej formie nie jest efektywne, ponieważ rodziny wielodzietne o niskich dochodach często nie mogą z niej skorzystać. Ponadto w niektórych przypadkach zastosowanie odliczenia skutkuje utratą prawa do zasiłku rodzinnego. W takiej sytuacji z ulgi korzystają głównie najbogatsi.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
200-210
Physical description
Contributors
References
  • 1. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku (2012), Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa.
  • 2. Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
  • 3. Kulicki J. (2006), Opodatkowanie osób fizycznych. Podatek dochodowy w państwach UE, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
  • 4. Matuszewska E. (2011), Funkcjonowanie ulgi prorodzinnej w polskim i francuskim systemie podatkowym, „Gazeta Prawna”, 23 listopada.
  • 5. Preferencje podatkowe w Polsce w 2010 roku. Raport Ministerstwa Finansów, (2011), Warszawa, www.mofnet.gov.pl.
  • 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2012), GUS, Warszawa.
  • 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
  • 8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2012 r., poz. 1255 z późn. zm.
  • 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36a74126-83fa-4aad-82b0-d03af9ca349c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.