PL EN


2020 | 111 | 1 | 51-68
Article title

Krajobraz w „Wierszach różnych” i w „Wierszach z listami” Ignacego Krasickiego

Authors
Title variants
EN
Landscape in Ignacy Krasicki’s “Wiersze różne” (“Various Poems”) and “Wiersze z listami” (“Poems with Letters”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W twórczości Ignacego Krasickiego przedstawienia krajobrazu nie zajmują wiele miejsca i nie odgrywają pierwszoplanowej roli. Pojawiają się one jednak i w utworach prozą, i w wierszach, więc chociażby dlatego zasługują na zbadanie. Analiza pejzaży Krasickiego powinna pozwolić na stwierdzenie, jak są budowane, jaką pełnią funkcję, a także – w jaki sposób pisarz odwoływał się do znanych sobie krajobrazów. Artykuł dotyczy tej problematyki w dwóch zbiorach wierszy Krasickiego: w "Wierszach różnych" i w "Wierszach z listami". Przedstawienia pejzażu pojawiają się w mniejszości utworów należących do tych zbiorów, nie układają się według żadnego schematu. Do ich tworzenia wykorzystuje Krasicki przede wszystkim topikę arkadyjską, często modyfikowaną. Pejzaż w większości przypadków nie ma w tych wierszach samodzielnego znaczenia, lecz jest używany w rozważaniach dotyczących kwestii typowych dla refleksji poetyckiej Krasickiego. Najbardziej rozbudowane i mające złożone funkcje przywołania pejzażu pojawiają się w Liście imieniem brata do siostry (lokalny pejzaż Lidzbarka i rezydencji biskupiej Krasickiego) oraz w Opisaniu podróży z Warszawy do Biłgoraja, w którym zostały wykorzystane jako element gry (również autobiograficznej) z konwencjami opisu podróży.
EN
Landscape presentations in Ignacy Krasicki’s creativity are neither lengthy nor occupy the leading role. Since one finds them in both poetry and in prose, they deserve examination. The analysis of Krasicki’s landscapes is meant to reveal the way they are built, the function they perform and also the mode the writer made references to the landscapes he was familiar with. The article refers to those problems in two collections of Krasicki’s poems, namely "Wiersze różne" ("Various Poems") and "Wiersze z listami" ("Poems with Letters"). Images of landscapes are found in minority of the pieces from the collections and form no pattern. To produce them, Krasicki first and foremost employs the Arcadian topoi, often modified. The landscape in majority of instances has no separate meaning, but is used in considerations typical of Krasicki’s poetic reflection. Most developed and complex functions of recalling the landscape are found in List imieniem brata do siostry (Brother’s Letter to His Sister) (a local landscape of Lidzbark and bishop Krasicki’s mansion) and in Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja (An Account of a Journey from Warsaw to Bilgoray) in which he uses elements of a play (also autobiographical) with the conventions of journey descriptions.
Year
Volume
111
Issue
1
Pages
51-68
Physical description
Dates
printed
2020-03-31
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36ad68c6-c9dd-4e77-b8d1-74c838c82962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.