PL EN


2016 | 4 | 85-114
Article title

Analfabetyzm ajsjologiczny. Określenie problematyki.

Content
Title variants
EN
Axiological illiteracy. Determination of issues.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród wielu rodzajów analfabetyzmu został omówiony analfabetyzm aksjologiczny. Jest on formą analfabetyzmu kulturowego. Określają go: poziom wiedzy aksjologicznej, wrażliwość aksjologiczna, poziom kompetencji językowych. Przykładową ilustracją jest analfabetyzm miłości. Słowa kluczowe: alfabetyzm, analfabetyzm, aksjologia, dojrzałość aksjologiczna, daltonizm aksjologiczny, banalizowanie wartości, miłość, godność.
EN
Of the many types of illiteracy I discuss illiteracy axiological. It is a form of cultural illiteracy. They define it: the level of knowledge axiological sensibility axiological level of language competence. An example is illustrated illiteracy love.
Year
Volume
4
Pages
85-114
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bogaj A. (red.), Realia i perspektywy reform oświatowych, Warszawa 1997.
 • Coste R., Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości, Lublin 1992.
 • Dziewiecki M., ks., Karykatury miłości, www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/md_karykaturym.html Encyklika „Evangelium vitae” Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995), www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium _1.html Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1973.
 • Furmanek W., Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki, „Dydaktyka Informatyki” 2015, nr 10.
 • Furmanek W., Analfabetyzm funkcjonalny czasu transformacji cywilizacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 1(17), Rzeszów.
 • Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, Rzeszów 1995.
 • Furmanek W., Deficyt miłości, Rzeszów 2011. Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka, Rzeszów 2016.
 • Furmanek W., Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Rzeszów 2011.
 • Furmanek W., Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, vol. 9.
 • Gajda J., Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Lublin 1997.
 • Grzegorczykowa R., Jeszcze w sprawie rozumienia dobra i dobroci [w:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 1996.
 • Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.
 • Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997.
 • Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996. Homplewicz J., Rozpoznawanie wartości [w:] Pedagogika i etyka, Rzeszów 2009. http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf http://www.poradnikpr.info/?p=633 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980.
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis, https://pl.wikipedia.org/wiki/Redemptor_hominis Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym–Lublin 1988.
 • Kiereś B., Jak wychowywać?, Lublin 2006. Knotz K., Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga, Częstochowa 2010.
 • Kopciuch L., Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, XXVI, Białystok 2014. Kopeć U., Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń – miłość – nienawiść),Wyd. UR, Rzeszów 2008.
 • Krąpiec M.A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974.
 • Kruczek A., Gender gorsze od totalitaryzmu, „Nasz Dziennik”, 30/07.2013, www.naszdziennik.pl/ mysl/49499,gender-gorsze-od-totalitaryzmu.html
 • Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń 2002.
 • Lepa A., bp., Banał stał się wszechobecny, http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc =nd200838&nr=11
 • Łomny Z., Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Radom, 1994, wyd. II 1996. Łopatkowa M, Pedagogika serca, Warszawa 1992.
 • Miąso J., Antropologia – Wychowanie – Miłość, Rzeszów 2004.
 • Nagórny J., Agape i ethos. Centralny charakter miłości w moralności chrześcijańskiej [w:] Miłość w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1993.
 • Nowaczyk J., ks., Jan Paweł II o kulturze, „Studia Wrocławskie” 2012, nr 14. Nowak A.J., Wartość seksualna w miłości [w:] Miłość w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1993.
 • Nowak M.A., Rola miłości w rozwoju życia wewnętrznego [w:] Miłość w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1993.
 • Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania [w:] Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, t. 1, Gdańsk 2006.
 • Ostrowska U., Wrażliwość aksjologiczna [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016.
 • Ożóg K., Ja chyba wymiękam. Rozmowa z Profesorem, http://www.nowiny24.pl.reportaze 14– 16.01.2011.
 • Philippe M.D., O miłości, Kraków 1995. Raport o stanie czytelnictwa w Polsce, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2011.
 • Ryba M., Szkoła w okowach ideologii, Lublin 2006.
 • Rzuciło K., Wychowanie religijne to dopiero sukces [w:] Sukces wychowawczy, red. J. Homplewicz, Rzeszów 1999.
 • Spory o definicję pojęcia analfabetyzm, http://rymszewicz.natemat.pl/57047,czy-jestesmy-anal fabetami
 • Stróżewski W., Oblicza miłości, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 6.
 • Strus W., Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Liberi Libri 2010.
 • Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, Warszawa 1959. Suchodolski B. (red.), Model wykształconego Polaka, Warszawa 1980.
 • Sztumski W., Paradoksalne społeczeństwo wiedzy, http://www.sprawynauki.edu.pl/index2.php? option=com_content&task=view&id=895&pop=1&page=0&Itemid=35 Turos L., Andragogika ogólna, Siedlce 1993; II wyd. Warszawa 1999.
 • Wawrzak-Chodaczek M., (Czy?) Kryzys wartości moralnych młodzieży, „Kultura  Historia  Globalizacja” 2010, nr 8.
 • Wilk J., Wychowanie do miłości [w:] Wychowanie do życia w rodzinie, red. G. Witaszek, R. Podpora, Lublin 1996.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982. www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/41529765.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36aff027-353a-49a6-99cd-e36cd07df69c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.