PL EN


2014 | 3/2014 (47) | 9-25
Article title

Metody jakościowe w badaniach przedsiębiorczości międzynarodowej

Content
Title variants
EN
Qualitative methods in international entrepreneurship research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono tradycje metodologiczne przedsiębiorczości międzynarodowej, dyscypliny leżącej na styku biznesu międzynarodowego i przedsiębiorczości, oraz wyzwania związane z prowadzeniem badań jakościowych w naukach o zarządzaniu. Następnie dokonano systematycznego przeglądu badań jakościowych z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej, poświęconych problematyce firm typu born global, tj. przedsiębiorstw, które od początku swojego istnienia budują przewagę konkurencyjną, opierając się na wykorzystaniu zasobów i sprzedaży produktów w wielu krajach. Przegląd wykazał, że stosunkowo młoda dyscyplina, jaką jest przedsiębiorczość międzynarodowa, zdążyła wypracować pewne spójne standardy dotyczące zastosowania metod jakościowych. Badania osadzone są w paradygmacie pozytywistycznym, a dominującą strategią badawczą jest porównawcze studium przypadku prowadzone w schemacie przekrojowym.
EN
The article discusses methodological foundations of International Entrepreneurship, the discipline lying at the intersection of International Business and Entrepreneurship, as well as the challenges of conducting qualitative research in management science. Next, a comprehensive overview of qualitative research is provided regarding the phenomenon of born globals, i.e. companies that, from inception, seek to derive competitive advantage based on the use of resources and the sale of products in various countries. The review shows that a relatively new academic field of International Entrepreneurship has already developed consistent rules and standards guiding the use of qualitative methods. The research is typically based on positivist paradigm, with cross-sectional multiple case study being the dominant research strategy.
Year
Issue
Pages
9-25
Physical description
Dates
published
2014-08-30
Contributors
References
 • Berger, P.L. i Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2 (3–4), 262–265.
 • Burawoy, M. (1998). The extended case method. Sociological Theory, 16 (1), 4–33.
 • Chandler, G.N. i Lyon, D.W. (2001). Issues of research design and construct measurement in entrepreneurship research: The past decade. Entrepreneurship Theory & Practice, 25 (4), 101–113.
 • Chodynicka, A. i Więckowska, J. (2009). Wywiad kulturowy. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny. Tom 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Cieślik, J. (2010). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje – implikacje dla polityki gospodarczej. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Coviello, N. (2006). The network dynamics of international new ventures. Journal of International Business Studies, 37 (5), 713–731.
 • Coviello, N. i Cox, M. (2007). The resource dynamics of international new venture networks. Journal of International Entrepreneurship, 4 (2–3), 113–132.
 • Coviello, N.E. i Jones, M. (2004). Methodological issues in international entrepreneurship research. Journal of Business Venturing, 19, 485–508.
 • Derksen, L. (2000). Towards a sociology of measurement: The meaning of measurement error in the case of DNA profiling. Social Studies of Science, 30 (6), 803–845.
 • Dubois, A. i Gadde, L.-E. (2002). Systematic combining: An abductive approach to case research. Journal of Business Research, 55, 553–560.
 • Dunning, J. (1988). The eclectic paradigm of international production: A restatement and possible extensions. Journal of International Business Studies, 19 (1), 1–31.
 • Dyer, W.G. i Wilkins, A.L. (1991). Better stories, not better constructs, to generate better theory: A rejoinder to Eisenhardt. Academy of Management Review, 16 (3), 613–619.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14 (4), 532–550.
 • Eisenhardt, K.M. i Graebner, M.E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50 (1), 25–32.
 • Evangelista, F. (2005). Qualitative insights into the international new venture creation process. Journal of International Entrepreneurship, 3 (3), 179-198.
 • Freeman, S., Hutchins, K. i Chetty, C. (2012). Born globals in culturally proximate markets. Management International Review, 52, 425–460.
 • Gabrielsson, M. i Pelkonen, T. (2005). Born internationals: market expansion and business operationmode strategies in the digital media field. Journal of International Entrepreneurship, (6), 49–71.
 • Gabrielsson, M., Kirpalani, M., Dimitratos, P., Solberg, C. i Zucchella, A. (2008). Born globals: Propositions to help advance the theory. International Business Review, 17 (4), 385–401.
 • Gartner, W.B. i Birley, S. (red.). (2002). Qualitative methods in entrepreneurship research. Journal of Business Venturing, 17 (5).
 • Gassman, O. i Keupp, M. (2007). The competitive advantage of early and rapidly internationalizing SMEs in the biotechnology industry: A knowledge-based view. Journal of World Business, 42, 350–366.
 • Glaser, B. i Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.
 • Gorynia, M. (2012). O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą. W: B. Skulska, W. Michalczyk i M. Domiter (red.), Globalizacja i regionalizacja w gosodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka. Wrocłąw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Hambrick, D.C. i Chen, M.-J. (2008). New academic fields as admittance-seeking social movements: The case of strategic management. Academy of Management Review, 33 (1), 32–54.
 • Hewerdine, L. i Welch, C. (2013). Are international new ventures really new? A process study of organizational emergence and internationalization. Journal of World Business, 48, 466–477.
 • Johanson, J. i Vahlne, J. (1977). The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitment. Journal of International Business Studies, 8 (1), 23–32.
 • Johanson, J. i Vahlne, J. (2009). The Uppsala model revisited: from liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40 (9), 1411–1431.
 • Jones, M., Coviello, N. i Tang, Y. (2011). International Entrepreneurship research (1989–2009): A domain ontology and thematic analysis. Journal of Business Venturing, 26 (6), 632–659.
 • Kazanjian, R.K. (1988). Relation of dominant problems to stages of growth in technology- based new ventures. Academy of Management Journal, 31 (2), 259-279.
 • Knight, G.A. i Cavusgil, T.S. (2005). A taxonomy of born-global firms. Management International Review, 45 (3), 15–35.
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review, 24 (4), 691–710.
 • Laurell, H., Andersson, S. i Achtenhagen, L. (2013). The importance of industry context for new venture internationalisation: A case study from the life sciences. Journal of International Entepreneurship, 11 (4), 297–319.
 • Liu, X, Xiao, W. i Huang, X. (2008). Bounded entrepreneurship and internationalization of indigenous Chinese private-owned firms. International Business Review, 17, 488–508.
 • Luostarinen, R. (1994). Internationalization of Finnish Firms and their Response to Global Challenges. Helsinki: UNU World Institute for Development Research.
 • Madsen, T.K. i Servais, P. (1997). The internationalization of born globals: An evolutionary process? International Business Review, 6 (6), 561–583.
 • Marschen-Piekkari, R. i Welch, C. (2004). Qualitative research in International Business: the state of the art. W: R. Marschen-Piekkari i C. Welch (red.), Handbook of Qualitative Research Methods for International Business. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Mathews, J. (2006). Dragon multinationals: New players in 21st century globalization. Asia Pacific Journal of Management, 23, 5–27.
 • Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Miles, M. i Huberman, A. (2000). Analiza jakościowa danych. Białystok: Trans Humana.
 • Mudambi, R. i Zahra, S.A. (2007). The survival of international new ventures. Journal of International Business Studies, 38, 333–352.
 • Nummela, N. i Welch, C. (2006). Qualitative research methods in international entrepreneurship: Introduction to the special issue. Journal of International Entrepreneurship, (4), 133–136.
 • Odorici, V. i Presutti, M. (2013). The entrepreneurial experience and strategic orientation of high-tech born global start-ups: An analysis of novice and habitual entrepreneurs. Journal of International Entrepreneurship, 11, 268–291.
 • Oviatt, B. i McDougall, P. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of International Business Studies, 24, 45–64.
 • Oviatt, B. i McDougall, P. (2005). The internationalization of entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 36, 2–8.
 • Peng, M. (2004). Identifying the big question in international business research. Journal of International Business Studies, 35, 99–108.
 • Pettersen, I. i Tobiassen, A. (2012). Are born globals really born globals? The case of academic spin-offs with long development periods. Journal of International Entrepreneurship, 10, 117–141.
 • Pettigrew, A. (1997). What is processual analysis? Scandinavian Journal of Management, 13 (4), 337–348.
 • Piekkari, R. i Welch, C. (red) (2006). Qualitative research methods in international business. Management International Review, 46 (4).
 • Piekkari, R., Welch, C. i Paavilainen, E. (2009). The Case Study as Disciplinary Convention: Evidence from International Business Journals. Organizational Research Methods, 12 (3), 567–589.
 • Ragin, C.C. (1992). Introduction: Cases of ‘what is a case?’. W: C.C. Ragin i H.S. Becker (red.), What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shane, S. i Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25 (1), 217–226.
 • Turcan, R. (2011). Toward a theory of international new venture survivability. Journal of International Entrepreneurship, 9, 213–232.
 • Welch, C. i Piekkari, R. (2006). Crossing language boundaries: Qualitative interviewing in international business. Management International Review, 46 (4), 417–437.
 • Welch, C., Marschan-Piekkari, R., Penttinen, H. i Tahvanainen, M. (2002). Corporate Elites as Informants in Qualitative International Business Research. International Business Review, 11 (5), 611–628.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36b80323-9415-474c-8fff-ef0d38b16a8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.