PL EN


2015 | 230 | 108-126
Article title

Audyt personalny jako narzędzie usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym

Content
Title variants
EN
Personal audit as a tool for improving team management process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje możliwości zastosowania narzędzia, jakim jest audyt personalny, do oceny i poprawy efektywności procesu zarządzania zespołem pracowniczym. W pierwszej części artykułu zaprezentowano ogólne pojęcie audytu, ze szczególnym uwzględnieniem audytu personalnego, a także opisano wady i zalety oraz podstawowe założenia leżące u podstaw wykorzystania omawianego narzędzia w praktyce. Szczególną uwagę zwrócono na procedurę audytu procesu zarządzania zespołową formą organizacji pracy. Artykuł kończy praktyczny przykład zastosowania audytu do oceny i poprawy efektywności procesu zarządzania zespołem pracowniczym.
EN
This article focuses on the issue of a personnel audit which can be used as a tool for improving team management process. Firstly, the notion of personnel audit as an element of the internal audit is described, then attention is drawn to such areas as: rules for the application of this instrument, scope of personnel audit, as well as audit procedures and methods. Next, the article underlines possibility of improving teamwork management process through personnel audit and indicates a significant impact of the audit as a HR tool on teamwork effectiveness. Finally, the audit procedure concerning team management process is described and presented.
Year
Volume
230
Pages
108-126
Physical description
Contributors
References
 • Bassi L., McMurrer D. (2007): Maximizing Your Return on People. Harvard Business Review, Boston.
 • Boselie P., Dietz G., Boon C. (2005): Commonalities and Contradiction in HRM and Performance Research. „Human Resource Management Research”, nr 15(3).
 • Czerwiński K. (2005): Audyt Wewnętrzny. InfoAudit, Warszawa.
 • Gableta M. (2003): Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Harrington-Mackin D. (1996): Keeping the Team Going. American Management Association, New York.
 • Katzenbach J., Smith D. (2001): Siła zespołów. Wpływ siły zespołowej na efektywność organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kożusznik B. (2005): Kierowanie zespołem pracowniczym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lisiński M. (2011): Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. PWE, Warszawa.
 • Marciniak J. (2005): Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Materiały szkoleniowe metodologii zarządzania zespołami PRINCE2 Materiały własne na temat metodologii audytu Thomas TEAMS.
 • Padzik K. (2002): Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. C.H. Beck, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2003): Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A., Potoczek N. (2000): Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Saunders E. (2002): Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Edukator, Częstochowa.
 • Shiri S. (2012): Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2).
 • Stępniewski J. (2001): Audyt i diagnostyka firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Vito K. (2008): The Human Resources Audit. „Internal Auditor”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36bed3d7-d0dd-41b6-8d9d-1560236f424c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.