PL EN


2013 | 75 | 1 | 101-114
Article title

„Nie może mi Wielebny Monaster zadać, aby robota niebyła doskonała”. Kilka uwag na temat sporu Macieja Polejowskiego z bazylianami poczajowskimi

Authors
Title variants
EN
‘The Reverand Monastery Cannot Impute Me to Do an Imperfect Work’. Some Remarks on the Dispute of Maciej Polejowski with the Poczajów Basilians
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
So-far unpublished archival records related to the dispute the sculptor Maciej Polejowski had with the Basilians from Poczajów are analysed. The controversy took place in 1783 and was related to 6 brick altars Polejowski was to execute for the Poczajów Lavra, commissioned by Mikołaj Potocki, Bełz Voivode and the convent’s founder.
Year
Volume
75
Issue
1
Pages
101-114
Physical description
Contributors
author
 • Kraków
References
 • Betlej Andrzej, „Polejowski Jan, Maciej, Piotr”, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, zmarłych przed 1966 r., malarze, rzeźbiarze, graficy, t. VII, 2003.
 • Blažíček Oldřich J. , Sochařství baroku v Čechách Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.
 • Deluga Waldemar, “L'évolution de l'iconographie dans l'Église gréco-catholique au XVIIIe siècle, à la lumière des sources écrites”, Revue des études slaves, 71, 2, 1999.
 • Dutkiewicz Józef Edward, „Fabryka Cerkwi Wniebowzięcia N.M.P. w Poczajowie”, Dawna Sztuka, II, 1939.
 • Gębarowicz Mieczysław, „Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej”, Artium Quaestiones, III, 1986.
 • Kalinowski Konstanty, „Warsztat barokowego rzeźbiarza”, Artium Quaestiones, VII, 1995.
 • Kowalczyk Jerzy, „Dzieła Macieja Polejowskiego w Ziemi Sandomierskiej”, Rocznik Muzeum
 • Świętokrzyskiego, VI, 1970.
 • Kowalczyk Jerzy, „Przemiany wystroju Kolegiaty sandomierskiej w okresie rokoka”, Zeszyty Sandomierskie, 1999.
 • Krasny Piotr, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków 2003.
 • Pawluczuk Urszula Anna, „Archiwum Ławry Poczajowskiej w zbiorach Państwowego Okręgowego Archiwum w Tarnopolu”, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, t. II, Białystok 2010.
 • Ryczkov Petro A., Lutz W. D., Poczaivska Swiato-Uspenska Lawra, Kijw 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36bf3eff-2863-4f7e-9b50-7080488fa0c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.