PL EN


2017 | 5 | 15-25
Article title

ANDRZEJ ŻAKI I ALMA MATER EMIGRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

Content
Title variants
EN
PROFESSOR ANDRZEJ ŻAKI AND ALMA MATER OF POLISH INDEPENDENCE EMIGRATION
Languages of publication
Abstracts
EN
Polish scholars in exile have made a signicant contribution to propagating Polish scien tic thought worldwide. Simultaneously, they would build a link between their homecountry and their country of residence. is article is dedicated to professor Andrzej Żaki – an outstanding archaeologist and historian. He lived in Switzerland for over 40 years. Professor Żaki was scientically aliated with Polish University Abroad in London for many years. He was also an organiser and a leading figure in the Association of Friends of the Polish University Abroad. e Association was created in Zurich in December 1977 with an aim to improve the quality of learning and the financial condition of Polish University in London. The Friends of Polish University Abroad constituted a strong, cultural and scientic centre for the community of Polish immigrants in Great Britain and have remained so for a long time.
Year
Issue
5
Pages
15-25
Physical description
References
 • Bida M., Pomóżmy rozbudować Polski Uniwersytet na Obczyźnie, „Dziennik Związkowy (Zgoda)”, 23–24 XII 1977, Chicago, przedruk: „Wiadomości Polskie”, Sztokholm, XI 1977.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Laudacja z okazji nadania Profesorowi Andrzejowi Żakiemu tytułu doktora honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, w: 75 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Londyn, 2014.
 • Fabisiński T., Ranga polskiego uniwersytetu, „Tydzień Polski”, Chicago, nr 45, 12 XI 1977.
 • Informator Uniwersytecki, Londyn, PUNO, 1973/74.
 • KiB, Uroki archeologii, „Tydzień Polski”, Londyn, 14 XI 1987.
 • Kruszewski E. S., Krakowianina peregrynacja na Północ – Kazimierz Salewicz
 • (1907–1993), w: Materiały V Sympozjum Biograestyki Polonijnej (Kraków, 22–23 IX 2000), Lublin, 2000.
 • Kruszewski E. S., Tajemnicze kamienne twarze. Andrzej Żaki, Ayangy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 11 VII 1978, nr 161.
 • Lewandowska-Tarasiuk E., PUNO fenomen Ikara, „Tydzień Polski”, 19 X 2014, nr 42.
 • Stevek Ż., „Universitas” – szwajcarski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, „Zeszyty Naukowe PUNO”, 2016, seria 3, nr 4.
 • Stevek Ż., Redaktor naczelny, skład redakcji, współpracownicy, w: „»Universitas« – szwajcarski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015, komputeropis pracy doktorskiej.
 • „Symposiones”, Tomus I: Historia, Archeologia, London, Universitatas Polonorum in Exteris, 1981.
 • Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Saint-Maurice 12–13 kwiecień 1997 r., red. A. Żaki, Kraków, 2000.
 • „Tydzień Polski”, dodatek „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, 2 XII 1978.
 • „Tygodnik Polski”, nr 43, dodatek „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, 29 X 1977.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1998 o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie, DzU, 24 III 1998, nr 37, poz. 203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36c03772-3373-4c7e-81c5-eb5c7b35dc37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.