PL EN


2017 | 11 |
Article title

Efekty zagranicznych staży bibliotekarzy. Publikacje i prezentacje pracowników Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Content
Title variants
EN
Effects of librarians’ internships abroad. Publications and presentations of employees of the Library of the Pedagogical University of Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program Erasmus, wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych i ułatwiający mobilność studentów i pracowników uczelni, w trakcie trzydziestu lat swojej działalności doczekał się licznych opracowań. W artykule zostanie dokonana analiza treści publikacji i prezentacji za lata 2010-2016, które były efektem zagranicznych staży pracowników Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zakresy tematyczne opisane w publikacjach obejmują dzieje bibliotek, ich architekturę, wyposażenie wnętrz, usługi, działalność naukową, ofertę dydaktyczną, a także formy uczestnictwa odbytych staży oraz ocenę, wrażenia i porównania.
EN
The Erasmus Programme supports international cooperation of higher education institutions, provides opportunities for university student and staff mobility abroad, and, during 30 years of its activity, brought numerous analyses and studies. This article will be based on the analysis of the publications and presentations that were the effects of foreign internships of the library staff of the Pedagogical University of Cracow. The thematic areas described in the publications include the history of libraries, their architecture, interior furnishings, services, scientific activity, didactic offers, as well as forms of participation in traineeships and assessments, impressions and comparisons.
Year
Issue
11
Physical description
Contributors
References
 • Bibliotekarz w dalekiej podróży [Joanna Burska], „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, [online], 2013, nr 3-4, s. 57 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: https://issuu.com/wbp_w_olsztynie/docs/bwm_3-4_2013.
 • Błach M., Erasmusowe kierunki - Sewilla, „Konspekt”, 2014, nr 3, s. 105-112.
 • Błach M., Kongres bibliotekarzy europejskich, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 7 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/107/106.
 • Błach M., Rajska biblioteka - Buechereien Wien, „Bibliotekarz”, 2015, nr 1, s. 32-35.
 • Błach M., Wiedeń - perspektywa bibliotekarza, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2014, nr 6 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/92/92.
 • Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu [online], 2012 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/publikacje/Erasmus%20w%20Polsce,%20Polska%20w%20Erasmusie.%20Publikacja%20wydana%20z%20okazji%2025-lecia%20programu.pdf.
 • Jacobone V., Moro G., Evaluating the impact of the Erasmus programme : skills and European identity, „Assessment & Evaluation in Higher Education”, [online], 2015, Vol. 40, iss. 2, p. 309-328 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2014.909005.
 • Krasińska B., Górski M., Działalność Oddziału Digitalizacji Biblioteki Publicznej Atatürk Kitaplığı, Stambuł, Turcja, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 8 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/124/122.
 • Meinardi G., W Sorbonne Nouvelle Paris 3 - "uniwersytecie bibliotek", „Konspekt”, 2011, nr 3, s. 80-83.
 • Mleko B., Więk A., Koźma G., Praskie biblioteki - relacja z wizyty w Bibliotece Centralnej Uniwersytetu Karola w Pradze, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 8 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/131/131.
 • Olesiak K., Milc P., Biblioteka na krańcu Europy - relacja z wizyty na Universidade dos Açores, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2014, nr 6 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/97/90.
 • Piotrowska E., Austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu, „Biuletyn EBIB”, [online], 2011, nr 8 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/126/126_piotrowska.pdf.
 • Sorbjan B., Centrum Informacyjne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurychu (Informationszentrum der Padagogische Hochschule Zurich). Wyjazd na staż szkoleniowy w ramach Erasmusa, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2012, nr 2 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/27/27.
 • Stachnik M., Biblioteka Uniwersytecka w Valladolid - historia i współczesność, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2016, nr 10 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/164/162.
 • Stachnik M., Francuska Biblioteka Narodowa : wizyta z przewodnikiem, „Konspekt”, 2011, nr 3, s. 84-87.
 • Witczak D., Sobkowiak K., W przestrzeni wiedzy, czyli z wizytą w Bibliotece Uniwersytetu w Stavanger, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2013, nr 4 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/57/57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36c269b3-3ea0-45f1-a17e-f52c3179e415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.