PL EN


2015 | 1/35 | 99-109
Article title

Ferdinand Ebner: Na początku było słowo

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Ferdinand Ebner: In the Beginning Was the Word
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor przedstawia kilka wydarzeń, z przeszłości i współczesności, faktycznych i literackich, związanych z użyciem języka i proponuje ich dialogiczną interpretację. Podstawą dla tej interpretacji jest myśl Ferdinanda Ebnera, a zwłaszcza jego koncepcja słowa jako siły umożliwiającej rozwój człowieka. W całym tekście powracają wyraźne odniesienia teologiczne, szczególnie do Ewangelii św. Jana i obecnej w niej koncepcji Logosu. Autor podkreśla, że każde spotkanie między osobami zawiera w sobie pewien duchowy potencjał, który może być zrealizowany tylko dzięki miłości mającej swoje źródło w Bogu. W ten sposób słowo ujawnia swoją głęboką moc religijną i terapeutyczną.
EN
In the article the author presents a few events, from the past and today, the actual and literary stories, related to the use of language and proposes their dialogical interpretation. The basis for the interpretation is Ferdinand Ebner’s thought, and particularly his concept of the word as a force enabling the development of the human being. In the entire text there are clear theological references, first of all to Saint John’s Gospel and its idea of Logos. The author points out that any encounter between human persons contains in itself a certain spiritual potential, which may be actualized only thanks to love stemming from God. Thus the word reveals its profound religious and therapeutic power.
Keywords
Year
Volume
Pages
99-109
Physical description
Contributors
References
  • Austin, John Langshaw. How to Do Things With Words. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
  • The Portable Medieval Reader, red. i tłum. James Bruce Ross, Mary Martin McLaughlin. New York: Viking Press, 1949.
  • Blakeslee, Sandra. „Making Baby Smart: Words Are the Way”. International Herald Tribune, 19 kwietnia 1997: 1.
  • Buber, Martin. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Pax, 1992.
  • Ebner, Ferdinand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.
  • Green, Harold Johnson. The Word and the Spiritual Realities: A Translation of and Critical Introduction to Ferdinand Ebner's “Das Wort und die geistigen Realitäten” and a Comparison with Martin Buber's “Ich und Du”. Evanston: Diss. Northwestern University, 1980.
  • Langer, Susanne Katherina. Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art. Cambridge: Harvard University, 1974.
  • Salimbene. Chronicle, red. F. Bernini. Bari: G. Laterza e Figli, 1942.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36c62f41-bfdd-4e4f-8f80-fc8427c59366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.