PL EN


Journal
2017 | 28 | 183-195
Article title

Wpływ sportów miejskich na kształt przestrzeni publicznych

Authors
Title variants
The impact of urban sports on public urban space
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań nad wybranymi polskimi przykładami, które wyróżnia szczególny rozdźwięk pomiędzy zamysłem – projektem a faktycznym, tj. obserwowanym sposobem użytkowania miejskiej przestrzeni. Temat badań dotyczy twórczego reinterpretowania funkcji miejskich przestrzeni i wykorzystywania ich w sposób nieoczywisty (alternatywny) w stosunku do ich podstawowych lub pierwotnych założeń. Celem pracy jest wykazanie, że alternatywne na pozór funkcje przestrzeni, zaistniałe zarówno spontanicznie, jak i przewidziane w projektach, podnoszą ich atrakcyjność użytkową, wspomagają procesy integracji różnych grup użytkowników oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Prowadzone przez studia przypadków badania mają charakter aplikacyjny i stanowią część cyklu prac badawczych.
EN
The aim of the article is to present conclusions of an empirical study on selected Polish examples that highlight a particular gap between planning ideas and designed intentions, and the reality of observed urban space usage. The study focuses on creative reinterpretation of existing urban spaces and some unobvious urban space usage (i.e., alternative to the predetermined), occurring spontaneously or intentionally. The article refers to a study that is a part of research of applicative nature. The aim of the research is to critically assess the assumption of urban sports exerting a positive influence on urban public spaces, mainly through analysing a set of chosen factors, e.g., enhancement of space attractiveness, support to the processes of integration and self-security estimation leverage of users who belong to different social groups.
Journal
Year
Issue
28
Pages
183-195
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
References
 • Bartkowski J., 2016, Miasto jako maszyna rozrywki – koncepcje rozwoju miejskiego i polityki miejskiej Terry’ego Nicholasa Clarka, „Studia Miejskie” t. 21.
 • Gzell S., 2008, Przestrzeń miejska bez właściwości, „Czasopismo Techniczne” z. 2-A.
 • Hajda B., 2017, Obiekty wspinaczkowe jako alternatywne formy wykorzystania przestrzeni miasta, [w:] Badania interdyscyplinarne w architekturze. BIWA 2: monografia konferencyjna, red. B. Komar, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Jakubowska H., 2017, Emocje, [w:] Socjologia sportu, red. H. Jakubowska, P. Nosal, PWN, Warszawa.
 • Kociuba D., 2012, Gra o przestrzeń publiczną miast, „Studia Miejskie” t. 12.
 • Kopel A., 2007, Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu” nr 1.
 • Kwiatkowski K., 2010, Przestrzeń publiczna i jej uzurpatorskie zawłaszczanie, „Czasopismo Techniczne” z. 2-A.
 • Lenartowicz M., 2017, Klasy społeczne, [w:] Socjologia sportu, red. H. Jakubowska, P. Nosal, PWN, Warszawa.
 • Petelenz M., 2010, Przestrzeń wspólna – konflikt interesów, „Czasopismo Techniczne” z. 3-A.
 • Rogowska M., 2013, Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 320.
 • Valle D., Kompier V., 2013, Sport in the city. Research on the relation between sport and urban design, http://sportinthecity.net/files/7513/8012/2944/Sport_in_the_City_-_paper_Casas_Valle_Kompier.pdf (dostêp styczeń 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
DOI
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36c968cd-507c-4a77-94c8-a54d487b7947
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.