PL EN


2013 | 1(11) | 40-51 (12)
Article title

IDENTYFIKACJA WIZUALNA W SYSTEMIE POLITYCZNEGO ZINTEGROWANEGO KOMUNIKOWANIA MARKETINGOWEGO – WYBRANE ASPEKTY

Content
Title variants
EN
VISUAL IDENTITY IN POLITICAL INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION SYSTEM – SELECTED ASPECTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Integrated Marketing Communication (IMC) is a concept well known since the 1990s. It was elaborated for business branding and economic marketing actions. Its efficiency in business causes a growing interest in diverse forms of sector marketing – also political marketing. It is assumed that one aspect combining tools-like elements of IMC is Public Relations. However, an equally important factor, being a binder of all marketing communication tools of visual character is the building and implementing of visual identification systems. In this article chosen aspects of role that visual identity plays in marketing communication applied in political marketing are shown.
Year
Issue
Pages
40-51 (12)
Physical description
Contributors
 • Katedra Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Arnheim R., 1977, Visual Thinking, Berkeley.
 • Black S., 1998, Public Relations, Warszawa.
 • Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
 • Doliński D., 1998, Psychologia reklamy, Wrocław.
 • Fill C., 1995, Marketing Communications. Frameworks, Theories and Applications, London.
 • Gage J., 2010, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków.
 • Gawroński S., 2007, Marketing polityczny on-line [w:] Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań.
 • Gawroński S., 2009, Komunikacja marketingowa samorządów terytorialnych. Świado-mość i praktyka działalności podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego, Rzeszów.
 • Gawroński S., 2010, A concept of Integrated Marketing Communication in politics [w:] Theory of Management 2 – The Solution of Selected Problems for the Develop-ment Support of Management Knowledge Base, et al. S. Hittmar, Žilina.
 • Granitzka W., 2009, Corporate Identity und Corporate Design als Faktoren von Selbstbild und Fremdbild der Polizei in Deutschland [w:] Polizei. Außendarstellung in Öffentlichkeit und Medien, red. R. Linssen, H. Pfeiffer, Franksurt.
 • Herbst D., Corporate identity als ganzheitlicher Management-Prozeß, www.vordenker. de/dherbst.
 • Hereźniak M., 2011, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa.
 • Nietsch C., 1996, Corporate Identity zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Das Beispiel Deutsche Reichsbahn, Frankfurt am Main.
 • Pickton D., Broderick A., 2005, Integrated Marketing Communications, Harlow.
 • Popek S., 1999, Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin.
 • Smith P.R., Taylor J., 2004, Marketing Communications. An Integrated Approach, Londyn.
 • Snarska M., 2005, Corporate design w kształtowaniu wizerunku miasta (w oparciu o przykłady niemieckie) [w:] Public relations w jednostkach samorządu terytorial-nego, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów.
 • Stopa-Pielesz E., Proces projektowania systemu identyfikacji wizualnej, „Biuletyn Sztuki Projektowania”, nr 1, http://www.asp.katowice.pl/?p=/pl/menu/1/04/01/001_003b.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36d19741-106c-42e0-818f-7f2d3afb5011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.