PL EN


2013 | 1 | 7-14
Article title

Rewitalizacja przestrzeni akademickiej

Authors
Content
Title variants
EN
Revitalization of academic space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdaniem autora publikacji, za rewitalizacją przestrzeni akademickiej przemawiają następujące argumenty. 1. Przestrzeń akademicka jest przestrzenią publiczną. 2. Przestrzeń akademicka to także przestrzeń swobody intelektualnej, której ramy buduje przestrzeń fizyczna wymyślona przez architekta. Fizyczność (stan techniczny budynków i budowli określającej tę przestrzeń) wpływa na zakres swobody intelektualnej, wzmacnia ją lub ogranicza. 3. Współczesna przestrzeń akademicka łączy wspólnotę akademicką z lokalnym społeczeństwem. W artykule autor stara się je przedstawić szczegółowo, odwołując się często do przykładu zabytkowego kampusu uczelni, w której pracuje.
EN
The author claims that the following arguments support the revitalization of academic space: 1. Academic space is public pace. 2. Academic space is also the space of intellectual freedom whose frames are built by physical space conceived by the architect. The physical aspects (technical condition of the buildings and structures that determine the space) influence the scope of that intellectual freedom, and either strengthen or restrict that freedom. 3. Present-day academic space integrates the academic community with the local community. In this paper, the author tries to present those aspects in detail, often making references to the example of the historical campus of his school.
Year
Issue
1
Pages
7-14
Physical description
Dates
published
2013-03
Contributors
author
  • Szkoła Główna Handlowa Warszawa
References
  • The Case of the Campus of Warsaw School of Economics, Tallinn, 27-28 maja 2011, INTA
  • Taczewski T., Architektura szkoły wyższej, 2009, Politechnika Śląska.
  • Bryx M. (red), Nowe myślenie o przestrzeniach uniwersytetu: rewitalizacja Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Okrągły stół INTA/KNoP; Rethinking University Space: Warsaw School of Economics Redevelopment INTA/KNoP Rounf Table, 2011, SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36d7dcf6-d7a5-4592-bda9-bae89a599aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.