PL EN


2015 | 38 | 71-85
Article title

WARUNKI DOSTĘPU POLSKICH TOWARÓW DO RYNKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH W KONTEKŚCIE TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA HANDLOWO-INWESTYCYJNEGO

Authors
Content
Title variants
EN
MARKET ACCESS CONDITIONS FOR POLISH PRODUCTS TO THE US MARKET IN THE CONTEXT OF THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie warunków dostępu polskich towarów do rynku Stanów Zjednoczonych, w świetle negocjowanego porozumienia TTIP. W artykule scharakteryzowano najważniejsze założenia, cele i zakres przedmiotowy umowy. Wskazano na zmiany zachodzące w strukturze towarowej polskiego eksportu do USA w poszczególnych sekcjach SITC i grupach BEC w latach 2010-2014. W jego ostatniej części podjęto próbę przedstawienia znaczenia instrumentów polityki handlowej, głównie taryfowych, ograniczających dostęp polskich towarów do Stanów Zjednoczonych.
EN
The aim of the article is to present the conditions for the access of Polish goods to the US market in the light of the TTIP agreement which is being negotiated. The article characterizes the most important assumptions, objectives and the scope of the agreement. It presents the changes within the commodity structure of the Polish exports to the USA in particular SITC sections and BEC groups in 2010-2014. The last part of the article aims at the presentation of the significance of trade policy instruments, mainly the tariff ones, which restrict the access of Polish goods to the US market.
Year
Issue
38
Pages
71-85
Physical description
Dates
published
2015-12-30
References
 • Baran B., Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE, [in:] Opolski K., Górski J. (ed.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, UW WNE, Warszawa 2014.
 • Consolidated CETA Text, published on 26 September, 2014, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf.
 • Czarny E., Menkes J., Śledziewska K., Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej, „ International Business and Global Economy”, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, No. 33.
 • Grącik-Zajaczkowski M., Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu, SGH, Warszawa 2010.
 • Hajdukiewicz A., Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, Instytut Handlu Zagranicznego UG, Gdańsk 2014, No. 33.
 • Paszewski T., Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu, [in:] Fiszer J.M., Olszewski P., Piskorski B., Podraza A. (ed.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, ISP PAN, Fundacja im. K. Adenauera, Warszawa 2014.
 • Pera B., Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego, [in:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Difin, Warszawa 2015.
 • Smith M., The EU and the United States, [in:] Gower J. (ed.), The European Union. Handbook, Fritzroy Dearborn Publishers, Chicago-London, 2002, Second Edition.
 • Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne (TTIP) a regulacje. Przegląd, Komisja Europejska, 10.02.2015, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153249.pdf.
 • Free trade agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, Official Journal of the EU L127, 14.05.2011, Vol.54
 • World Tariff Profiles 2014, WTO ITC UNCTAD, Geneva 2014,
 • Directives for the negotiation on the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States of America,Council of the European Union, Brussels, 9 October 2014 (after declassification) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/pl/pdf,
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
 • http://i-tip.wto.org/goods
 • http://trade.ec.europa.eu
 • http://wits.worldbank.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36d966ac-09d1-48ad-a418-8c99a96d2fce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.