PL EN


2017 | 73 | 211-220
Article title

Norma językowa w kontekście kontaktów językowych

Content
Title variants
EN
Language norm in the context of language contact
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozmaitych rodzajów wpływu języka angielskiego na polski. W większości wypadków wpływ ten nie narusza normy językowej polszczyzny. Wyjątkiem są wykrzykniki wyrażające emocje oraz pewne struktury syntaktyczne.
EN
The aim of the article is to present different types of influence of English on the Polish language. In most cases this impact does not violate the norm of Polish. Certain interjections that refer to emotions as well as some syntactic structures constitute exceptions.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • BAŃKO Mirosław (2008): Dlaczego wow? – [w:] G. DĄBKOWSKI (red.): Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimationae. –Warszawa: Plejada, 9–21.
 • BOWERMAN Sean (2006): Norms and correctness. – [w:] K. BROWN (red.): Encyclopedia of Language and Linguistics, wyd. 2, tom 8. – Oxford: Elsevier, 701–703.
 • CRYSTAL David (2003): A Dictionary of Linguistics and Phonetics, wyd. 5. – Oxford: Blackwell Publishing.
 • DOROSZEWSKIWitold (red.) (1958–1969): Słownik języka polskiego, t. I–X i suplement. – Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” i PWN (SłJP).
 • GÖRLACH Manfred (1996): Purism and the UDASEL. – Suvremene linguistica 41–42, 163–174.
 • GRYBOSIOWA Antonina (1994): Dlaczego mówimy dokładnie tak? – Poradnik Językowy, 65–69.
 • JESPERSEN Otto (1930): Growth and Structure of the English Language, wyd. 6 poprawione. – Leipzig: B.G. Teubner.
 • KUŹNIAK Marek, MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (2016): Language planning activities and policy – the case of Poland. – Glottodidactica XLIII, 63–83.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (2001): Pozycja języka angielskiego w świecie. – [w:] Zofia CYGAL-KRUPA (red.) Studia Językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej. – Kraków: Universitas, 209–214.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (2006): Angielsko-polskie kontakty językowe. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (2008a): The impact of English on Polish: Myth or truth. – Kwartalnik Neofilologiczny LV, 3–8.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (2008b): Influences of English on the Polish Language – [w:] Ernest ANDREWS (red.) Linguistic Change in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia. – New York: Columbia University Press, 88–102.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (red.) (2010): Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta (2012): Polski wariant języka angielskiego – Polish English. – [w:] Maria PACHOWICZ, Krystyna CHOIŃSKA (red.): Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. – Tarnów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 248–252.
 • MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta, WITALISZ Alicja (2016): The influence of English on Polish morphology. – Kwartalnik Neofilologiczny LXIII, 421–434.
 • MARKOWSKI Andrzej (2000): Jak dobrze mówić i pisać po polsku. – Warszawa: Przegląd Reader’s Digest.
 • MC ARTHUR Tom (red.) (1996): The Oxford Companion to the English Language.– New York: Oxford University Press.
 • OCHMANN Donata (2004): Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim. – Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • OTWINOWSKA Agnieszka (1997): Uwagi o kilku anglicyzmach gramatycznych, semantycznych i frazeologicznych. – Poradnik Językowy 2, 48–53.
 • POLAŃSKI Kazimierz (red.) (1999): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2. – Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo.
 • WIERTLEWSKI Stefan (2011): Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej. – Language, Communication, Information 6, 99–107.
 • WITALISZ Alicja (2007): Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. – Kraków: Tertium.
 • WITALISZ Alicja (2015): English Loan Translations in Polish. Word-formation Patterns, Lexicalizations, Idiomaticity and Institutionalization. – Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • ZARĘBINA Maria (1997): Uwagi językowe o książkach. – Język Polski LXXVII, 225–234
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36dba33f-8ea3-40b4-8ec8-4bbbe09704ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.