PL EN


2017 | 38 | 237-248
Article title

Materiały neolityczne i z epoki brązu z Bieszczadów Wysokich. Odkrycia z 2016 roku

Content
Title variants
EN
Neolithic and Early Bronze Age material from High Bieszczady Mts. Discoveries 2016
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
The surface surveys carried out in 2016 in the High Bieszczady Mts. were focused of the massifs of Połonina Caryńska, Połonina Wetlińska, Wielka and Mała Rawka, Wielki and Mały Dział and on the region Wetlina-Moczarne. Field works resulted in discovery of 29 new archaeological sites. Except one of them all the sites come from Neolithic and Early Bronze Age. They are located in various landscapes, first of all on the high altitude Sub-Alpine zones (1000–1300 m a.s.l.). The discovered sites confirms mountain transhumance practiced in the High Bieszczady Mts. during the Neolithic and Bronze Age.
Contributors
 • Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów
References
 • Jarosz P., Machnik J., Mačalová H., Włodarczak P.2008 Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych kurhanu nr 3 w Hankovcach, stanowisko 1, okr. Bardejov, [w:] Machnik J. (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda, Prace Komisji Prehistorii Karpat, t. 4, Kraków, s. 265–291.
 • Kienlin T.L., Valde-Nowak P.2004 Neolithic transhumance in the Black Forest Mountains, SW Germany, “Journal of Field Archaeology”, t. 29, s. 29–44.
 • Kopacz J. 2001 Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych, Kraków.
 • Kopacz J. 2011 Krummesser – périphéries des des industries lithique ailées, Acta Archaeologica Carpathica, t. 46, Kraków, s. 61–82.
 • Kopacz J., Valde-Nowak P. 1987 Episznurowy przykarpacki krąg kulturowy w świetle materiałów kamiennych, Archeologia Polski, t. 32, Warszawa, s. 41–78.
 • Kruk J., Milisauskas S. 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków.
 • Łajczak A. 2010 Uproszczona mapa hydrograficzna w skali 1: 50000, [w:] Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Operat ochrony przyrody nieożywionej. Warunki wodne, Kraków.
 • Machnik J., Mačalová H., Tunia K., Jarosz P.2008 Kurhan nr 34 kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Hankowce, okr. Bardejov, stanowisko 1, [w:] Machnik J. (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurimská Brázda, Prace Komisji Prehistorii Karpat, t. 4, Kraków, s. 157–186.
 • Milisauskas M., Kruk J.2011a Middle neolithic/early Copper Age, Continuity, Diversity and Greater Complexity, 5500/5000–3500 BC, [w:] Milisauskas S. (ed.), European Prehistory. A Survey. New York– Dordrecht–Heildelberg–London, pp. 223–292.
 • Milisauskas M., Kruk J.2011b Late neolithic/Late Copper Age 3500–2200 BC, [w:] Milisauskas S. (ed.), European Prehistory. A Survey, New York–Dordrecht–Heildelberg–London, pp. 293–325.
 • Mocci F., Tzortzis S., palet-Martinez J. M., Segard M., Walsh K. 2006 Peuplement, pastoralisme et modes d’exploitation de la moyenne et haute montagnedepuis la préhistoire dansle parc national des ecrins (vallées du haut Champsaur et de Freissiničres, Hautes-Alpes), [w:] Boudet A., Verdin F. (red.), Territoire et Paysages de l’âge du Fer au Moyen-Age, Mélanges offerts á Philippe Leveau, Bourdeaux, p. 197–212.
 • Pelisiak A.2013a Pojedyncze przedmioty kamienne a strefy aktywności osadniczej i gospodarczej w neolicie we wschodniej części Karpat polskich, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 34, Rzeszów, s. 19–33.
 • Pelisiak A.2013b Man and mountains. Settlement and economy of neolithic communities in the eastern part of the polish Carpathians, [w:] Włodarczak P., Kadrow S. (eds.), Environment and Subsistence – Forty Years After Janusz Kruk’s “Settlement Studies...”, Rzeszów–Bonn, pp. 225–244.
 • Pelisiak A.2014a Settlement, economy and Climate between 3200 and 2500 BC: Late neolithic Transformations in South-eastern poland, [w:] Kienlin T.L., Valde-Nowak P., Korczyńska M., Cappenberg K., Ociepka J. (eds.), Settlement, Communication and Exchange Around the Western Carpathians. International Workshop Held at the Institute of Archaeology, Oxford, pp. 143–158.
 • Pelisiak A.2014b Nowe znaleziska z neolitu i początków epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich, rejon Wetlina–Moczarne, Wiadomości Archeologiczne, t. 65, Warszawa, s. 212–217.
 • Pelisiak A.2015 Salt water springs and the exploitation of the eastern polish Carpathians in the Late neolithic period, [w:] Czarniak K., Kolenda J., Markiewicz M. (red.), Szkice Neolityczne, Wrocław, s. 285–300.
 • Pelisiak A.2016a Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 37, Rzeszów, s. 293–298.
 • Pelisiak A.2016b Economic and Social Changes and Climate between 3200 and 2500 BC. Late neolithic Transformations in Southeastern Poland, [w:] Biehl P.F., Nieuwenhuyse O.P (ed.), Climate and Cultural Change in Prehistoric Europe and the Near East, IEMA proceedings 6, New York, s. 237–256.
 • Pelisiak A.2016c Siliceous raw material from Bieszczady Mountains. Sources and use, Apolona, t. 54, s. 7–16.
 • Pelisiak A.2016d The Late neolothic and early Bronze Age human activity in the Bieszczady Mts. (south-east Poland), [w:] Pelisiak A., Nowak M., Astalos C. (red.), People and the mountains – entering into the new landscapes, Oxford (in print).
 • Pelisiak A.2016e The beginnings of mobile husbandry in the Mountain periphery of Southeastern Poland, [w:] Furholt M., Grossmann R., Szmyt M. (red.), Transitional Landscapes? The 3rd Millennium BC in Europe, Human development in landscapes 9, Kiel, s. 209–227
 • Pelisiak A.w drukuMountains periphery of human activity in the Late neolithic. The case of High Bieszczady Mts., Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
 • Pelisiak A., Maj Z. 2013 New neolithic and early Bronze Age Finds from the Bieszczady Mountains (Wetlina River Valley and its surroundings), Acta Archaeologica Carpathica, t. 49, Kraków, s. 199–206.
 • Pelisiak A., Maj Z., Bajda Ł.2015 First sites of Corded Ware culture from high part of the Bieszczady Mountains (south-east Poland), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 36, Rzeszów, s. 19–24.
 • Parczewski M., Pelisiak A., Szczepanek K. 2013 Bieszczady zachodnie w pradziejach i średniowieczu w świetle danych archeologicznych oraz palinologicznych, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 33, Rzeszów, s. 9–42.
 • Parczewski M., Pelisiak A., Szczepanek K. 2016 Bieszczady zachodnie w pradziejach i średniowieczu w świetle danych archeologicznych oraz palinologicznych, [w:] Wolski J. (red.), Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, vol. 1 (= Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Monografie 170), Warszawa, s. 329–374.
 • Ralska-Jasiewiczowa M.1972 Remarks on the Late-Glacial and Holocene History of Vegetation in the eastern part of polish Carpathians, “Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft”, t. 85, s. 101–112.
 • Ralska-Jasiewiczowa M.1980 Late-Glacial and Holocene Vegetation of the Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians), Warszawa.
 • Valde-Nowak P.1986 Inventaire des Orawa-Typus und ihre Bedeutung in der Bezeichnung der Besiedlung aus der Frühbronzezeit in der Karpaten, [w:] Urzeitliche und Frühhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezung zu denNachbargebieten, Nitra, s. 115–123.
 • Valde-Nowak P.1988 Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu, Wrocław.
 • Valde-Nowak P.1991 Menilite hornstone deposits and their prehistoric exploitation, Acta Archaeologica Carpathica, t. 30, Kraków, s. 55–86.
 • Valde-Nowak P.1995a Stone sources from the north-Carpathian province in the Stone and early Bronze Ages, Archaeologia Polona, t. 33, Warszawa, s. 111–118.
 • Valde-Nowak P.1995b PL 21 Ropa,N Sącz province. Early Bronze Age hornstone mine at Ropa, site 2 (Polish West Carpathians), Archaeologia Polona, t. 33, Warszawa, s. 532–533.
 • Valde-Nowak P.2008 Isolated grave of the Baden Culture from the Polish Beskidy Mts., [w:] Furholt M., Szmyt M., Zastawny A. (red.), The Baden Complex and the Outside World (= Studien zum Archäologie in Ostmitteleuropa, t. 4), Bonn, s. 139–145.
 • Valde-Nowak P.2010 Karpacki tranzyt a interior w epoce kamienia, [w:] Gancarski J. (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno, s. 53–60.
 • Valde-Nowak P., Kienlin T.L.2002 Neolithische Transhumanz in der Mittelgebirgen: ein Survey im westlichen Schwarzwald, „Praehistorische Zeitschrift“, t. 77, s. 29–75.
 • Valde-Nowak P., Tarasiński A.2006 A site of Baden culture in the Middle Beskid Mountains, Acta Archaeologica Carpathica, t. 41, Kraków, s. 69–83.
 • Walsh K.F., Mocci F.2011 Mobility in the Mountains: Late Third and Second Millennia Alpine Societies’ engagements with the High-Altitude zones in the Southern French Alps, “european Journal of Archaeology”, t. 14, s. 88–115.
 • Walsh K., Mocci F., Palet-Martinez J.2007 Nine thousand years of human/landscape dynamics in a high altitude zone in the southern French Alps (Parc National des Ecrins, Hautes-Alpes),“Prehistoria Alpina”, t. 42, s. 9–22.
 • Winnicki T., Zemanek B.2009 Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36dc08b1-91fa-4436-a5d1-7cdb4bceef0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.