PL EN


Journal
2017 | 46 | 113-125
Article title

W trosce o stan rozwoju wyższych funkcji słuchowych u dzieci – propozycja przesiewowych diagnoz na podstawie platformy APD Medical

Authors
Content
Title variants
EN
Concern for the State of Development of Higher Auditory Functions in Children – A Proposal for Screening Diagnoses Based on the APD Medical Platform
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny funkcji słuchowych w grupie pięćdziesięciorga dziewięciorga w wieku 7–10 lat. Badania przeprowadzono na platformie diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical, która umożliwia wykonanie: testu reakcji słuchowej i wzrokowej, adaptacyjnego, jednosylabowego testu rozumienia mowy w szumie, testu sekwencji częstotliwości, adaptacyjnego testu rozdzielczości czasowej układu słuchowego, adaptacyjnego testu rozdzielczości częstotliwościowej oraz rozdzielnousznego testu liczbowego. Uczestnicy zostali zakwalifikowani do diagnozy na podstawie badań audiometrycznych i ankietowych. Uzyskane wyniki zestawiono z wartościami normatywnymi testów wyższych funkcji słuchowych platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical.
EN
The paper presents the results of the assessment of auditory functions in a group of fifty nine children aged seven to ten. The tests were conducted on the diagnostic-therapeutic APD Medical platform, which enables carrying out the following tests: visual and auditory reaction test, adaptive one-syllable test for speech comprehension in noise, frequency pattern test, temporal resolution and auditory perception test (gap in noise test), adaptive frequency resolution test, and digital dichotic test. The participants were qualified for diagnosis on the basis of audiometric test and surveys. The obtained results were compared with the values of normative higher auditory functions tests of the diagnostic-therapeutic APD Medical platform.
Journal
Year
Volume
46
Pages
113-125
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Centrum Logopedii
References
 • American Speech-Language-Hearing Association, 2006, Central Auditory Procesing: Current status of reserarch and applications for clinical practice. “American Journal of Audiology“, 5(2), s. 41–54.
 • Bellis T.J., 2003, Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: From science to practice, New York.
 • Chermak G.D., Musiek F.E., 1997, Central auditory processing disorders: New perspectives, San Diego.
 • Chermak G.D., Traynham W.A., Seikel J.A., Musiek F.E., 1998, Professional education and assessment practices in central auditory processing, “Journal of the American Academy of Audiology”, 9, s. 452–465.
 • Dajos-Krawczyńska K., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., 2013, Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego-przegląd literatury. „Nowa Audiofonologia”, 12(5), s. 9–14.
 • Ferguson M.A., Hall R.L., Riley A, Moore D.R., 2011, Communication, listening, cognitive and speech perception skills in children with Auditory Processing Disorder (APD) or Specific Language Impairment (SLI), “Journal of Speech, Language and Hearing Research”, 54(1), s. 211–227.
 • Grabias S. (red.), 1994, Głuchota a język, Lublin.
 • Grabias S., 1997, Mowa i jej zburzenia, „Audiofonologia”, t. 10, s. 9–36.
 • Grabias S., 2001, Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy. red. S. Grabias, Lublin, s. 11–43.
 • Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [w:] Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. A. Domagała, T. Woźniak, Lublin, s. 355–377.
 • Heiervang E., Stevenson J., Hugdahl K., 2002, Auditory processing in children with dyslexia. „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 43(7), s. 931–938.
 • Hill P.R., Hogben J.H., Bishop D.M.V., 2005, Auditory frequency discrimination in children with Specific Language Impairment: A longitudinal study. “Journal of Speech, Language and Hearing Research”, 48(5), s. 1136–1146.
 • Jerger J. Musiek F.E., 2000, Report of the Consensus Conference on the dignostic of Auditory Proccesin Disorders in schoolaged children. “Journal of the American Academy of Audiology”, 11(9), s. 467–474.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin.
 • Kurkowski Z.M., 2002, Rozwój funkcji słuchowych u małego dziecka, „Audiofonologia” 21, s. 23–32.
 • Kurkowski Z.M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.
 • Katz J., 2007, APD Evaluation to Therapy: The Buffalo Model, http://www.audiologyonline.com/articles/apdevaluation-to-therapy-buffalo-945.
 • Lewandowska M., Ganc M., Włodarczyk E., Senderski A., McPherson D.L., Bednarek D., 2013, Central auditory processes predict reading abilities of children with developmental dyslexia. “Journal of Hearing Science“, 3(2), s. 1–11.
 • Majak J., 2013, Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, „Otorynolaryngologia”, 12(4), s. 161–168.
 • Moore D.R., Ferguson M.A., Edmondson-Jones A.M., Ratib S., Riley A., 2010, Nature of Auditory Processing Disorder in children, “Pediatrics“,126(2), s. 382–390.
 • Musiek F.E., 1994, Frequency (Pitch) and Duration Pattern Tests, “Journal of the American Academy of Audiology”, 5(4), s. 265–8.
 • Przybyla O., 2014/2015, Zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego. Studium przypadku jedenastoletniego chłopca, „Logopedia”, 43/44, 397–414.
 • Rocha-Muniz C.N., Zachi E.C., Teixeira R.A., Ventura D.F., Befi-Lopes D.M., Schochat E., 2014, Association between language development and auditory processing disorders. “Brazilian Journal of Otorhinolaryngology“, 80(3), s. 231–326.
 • Senderski A., 2014, Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, „Otorynolaryngologia”, 13(2), s. 77–81.
 • Rosen S., 2003, Auditory processing in dyslexia and specific language impairment: is there a deficit? What is its nature? Does it explain anything?, “Journal of Phonetics“, 31(3-4), s. 509–527.
 • Senderski A., Iwanicka-Pronicka K., Majak J., Walkowiak M., Dajos K., 2016, Wartości normatywne przesiewowych testów wyższych funkcji słuchowych platformy diagnostycznoterapeutycznej APD-Medical, „Otorynolaryngologia”, 15(2), s. 99–106.
 • Sharma A., Dorman M.F., Spahr A.J., 2002, A Sensitive Period for the Development of the Central Auditory System in Children with Cochlear Implants: Implications for Age of Implantation, ”Ear & Hearing”, 23(6), s. 532–539.
 • Sharma M, Purdy SC, Kelly AS., 2009, Comorbidity of Auditory Processing, Language, and Reading Disorders, “Journal of Speech, Language and Hearing Research”, 52, s. 706–722.
 • Skoczylas A., Lewandowska M., Pluta A., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., 2012, Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii, „Nowa Audiofonologia”, 1(1), s. 11–18.
 • Skoczylas A., Cieśla K., Kurkowski Z.M., Czajka N., Skarżyński H., 2012, Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, „Nowa Audiofonologia”, 1(3), s. 51–55.
 • Spionek H., 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa.
 • Spionek H., 1970, Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa.
 • Spionek H., 1973, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.
 • Vandewalle E., Boets B., Ghesquie’re P., Zink I., 2012, Auditory processing and speech perception in children with specific language impairment: Relations with oral language and literacy skills, “Research in Developmental Disabilities“, 33(2), s. 635–644.
 • Wilson W., 2003, Confused about APD? Then consider the following questions, “Albuquerque Journal Obituaries“, 5(3), s. 123–126.
 • Wilson W.J, Heine C., Harvey L.A., 2004, Central Auditory Processing and Central Auditory Processing Disorder: Fundamental questions and considerations, “The Australian And New Zealand Journal Of Audiology“, 26(2), 80–93.
Notes
PL
Twórcą programu NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy platformy APD Medical jest doktor nauk medycznych Andrzej Senderski. Por. www.neuroflow.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36e0224b-19c0-4438-a41b-53f6f22bab34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.