PL EN


2017 | 1(19) | 181-197
Article title

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE MNIEJSZOŚCI TATARSKIEJ JAKO ELEMENT WIEJSKIEJ TURYSTYKI KULTUROWEJ NA PODLASIU

Content
Title variants
EN
EATING HABITS OF TATARSKA MINORITY AS AN ELEMENT OF RURAL CULTURAL TOURISM IN PODLASIE REGION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mniejszości etniczne we współczesnej turystyce kulturowej stanowią o dużej atrakcyjności turystycznej wielu regionów na terenie Polski. Najbogatsze pod tym względem są obszary przygraniczne, które znajdują się na wschodzie naszego kraju, gdzie szczególne miejsce pośród nich zajmuje wielokulturowe Podlasie. Region ten jest kolebką Tatarów polskich, którzy stanowią małą mniejszość etniczną. Kultywują oni tradycje i zwyczaje, które wytworzyły się przez 600 lat, a zwłaszcza z wielką pieczołowitością pielęgnują oni swoje charakterystyczne zwyczaje żywieniowe. Celem opracowania jest przedstawienie kuchni tatarskiej jako atrakcji turystycznej Podlasia, która stanowi ważny element oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Najpierw ukazano dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej na Podlasiu. Następnie dokonano charakterystyki tatarskich tradycji kulinarnych w badanym regionie, po czym zaprezentowano wykorzystanie kuchni tatarskiej w wiejskiej turystyce kulturowej na wybranych przykładach.
EN
Poland since the beginning of its statehood was a multicultural and multi-religious country. Existing until the eighteenth century Polish-Lithuanian Republic was inhabited by people of different origins, thus combining elements of Eastern and Western traditions. Currently in Poland national and ethnic minorities account for a few percent of the population of the country. One of the ethnic groups represented by the Tatars, who are distinguished by a separate origin, culture and religion. In the majority live in the Podlasie region, where are located two historic mosques – in Bohoniki and Kruszyniany addition to religion, the most important sectors Tatar cultural heritage are cooking. They are connected with ancient traditions and eating habits Tartars. The aim of the article is to show Tatar cuisine as a tourist destination Podlasie, which is an important element of tourism in rural areas.
Year
Issue
Pages
181-197
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
 • Borawski P., Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • Borawski P., Dubiński A., Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Wyd. Iskry, Warszawa 1986.
 • Borejszo J., Regionalne specjały, [w:] Suwalszczyzna. Kraina jak baśń. Przewodnik po ziemi augustowskiej, sejneńskiej, suwalskiej, red. M. Ambrosiewicz, Wyd. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki 2006.
 • Czerwiński T., Polska wielu kultur i religii, Wyd. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 2013.
 • Jędrzejczyk-Kuliniak K., Pawlic-Miśkiewicz B., Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Wyd. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium, Białystok 2012.
 • Konopacki A., Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Wyd. Elkam, Białystok 2006.
 • Orłowski D., Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlasia za pomocą kuchni regionalnej, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, red. D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka, Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Ludowe wydarzenia religijne w wiejskiej turystyce kulturowej, [w:] Kultura i turystyka – sacrum i profanum, red. J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, [w:] Smaki regionów – dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, red. S. Klein-Wrońska, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, nr 14, Wdzydze Kiszewskie 2014.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Wykorzystanie kuchni regionalnej jako atrakcji turystycznej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
 • Woźniczko M., Orłowski D., Bogactwo kuchni polskiej jako markowy produkt turystyki wiejskiej, [w:] Marka w turystyce wiejskiej, catering/bar/mała gastronomia z elementami tradycyjnego produktu regionalnego, red. B. Ditrich, Wyd. PODR, Gdańsk 2006.
 • Woźniczko M., Orłowski D., Kulinarna różnorodność Polski jako atrakcja turystyczna, materiały niepublikowane, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36e2839a-97ce-4fba-9234-3e9365d99e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.