PL EN


2013 | 61 | 7: Słowianoznawstwo | 13-23
Article title

Myśl badawcza Ryszarda Łużnego w polskiej slawistyce. (Uwagi z okazji piętnastej rocznicy śmierci)

Authors
Title variants
EN
Ryszard Łużny’s Scholarly Thought in Polish Slavonic Studies (Remarks on the Fifteenth Anniversary of his Death)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reminds scholarly achievments and educational merits of Ryszard Łużny (1927-1998), professor of the Jagiellonian University in Cracow and the Catholic University of Lublin. Prof. R. Łużny was an outstanding historia of old-Russian, Russian and Ukrainian literatures, an expert on Slavovic East’s culture. Prof. Łużny was an independent scholar, he dealt with problems usually omitted In literary studies in totalitarian times. Among those issues most impartant were ties between culture of Slavonic East, especially Russian culture and Christian tradition (Russian religious thought, Russian folk religious epic poetry, etc.). Ryszard Łużny’s scholarly thought still inspires contemporary historians of literature of Slavonic East’s nations.
Contributors
author
References
  • Białokozowicz В., Profesor Ryszard Łużny i jego wschodniosłowiańskie fascynacje naukowe. Kształtowanie się kulturologicznej szkoły badawczej, „Acta Polono-Ruthenica” 2(1997), s. 3-41.
  • Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty, red. R. Łużny, Wrocław 1990.
  • Łużny R., Myśl słowiańska Jana Pawła II. Zbiór artykułów, red. J. Orłowski, A. Woźniak, Lublin: Wyd. KUL, 2008.
  • Łużny R., Spis publikacji 1955-1997, red. G. Przebinda, J. Świeży, Kraków 1997.
  • Orłowski J., Chrześcijańskie tradycje literatury rosyjskiej w badaniach Ryszarda Luźnego, „Roczniki Humanistyczne” 51(2003), z. 7, s. 188-195.
  • Orłowski J., Literatura rosyjska w pracach Ryszarda Luźnego (W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora), „Przegląd Rusycystyczny” 1997, z. 3-4, s. 155-163.
  • Sacrum w literaturach słowiańskich, red. J. Gotfryd, P. Nowaczyński, Lublin 1997.
  • Woźniak A., Profesor Ryszard Luźny w siedemdziesięciolecie urodzin, „Roczniki Humanistyczne” 45-46(1997-1998), s. 7-13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36e7804b-e9d0-4bec-a2cd-072ef61aa900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.