PL EN


2013 | 40 | 3(468) O skuteczną politykę rynku pracy | 8-11
Article title

Mikroekonomiczne efekty aktywnej polityki rynku pracy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Microeconomic effects of participation in active labour market policies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses problems of active labour market policy evaluation. The paper focuses on microeconometric approach which means assessing impacts of active labour market programs on their participants by estimating causal effects of the intervention. The article presents various evaluation methods typical for quasi-experimental design like: regression analysis, matching, particularly propensity score matching and difference-in-differences. The paper outlines strengths, limitations and possible difficulties related to the application of described methods and techniques.
PL
Artykuł podejmuje problematykę ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy. Główną uwagę poświęcono badaniu mikroekonomicznych efektów programów zatrudnienia, które polega na określaniu związków przyczynowych pomiędzy podjętą interwencją (aktywnym programem) a obserwowanymi wynikami i ustaleniu efektu netto. W artykule przedstawiono metody badania oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy w płaszczyźnie mikroekonomicznej typowe dla podejścia quasi-eksperymentalnego, tj: analizę regresji, dopasowanie, w tym metodę propensity score matching oraz metodę różnicy w różnicach.
Year
Volume
40
Pages
8-11
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunu
References
 • Bjorklund A., Regner H. (1996), Experimental Evaluation of European Labour Market Policy, w: International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Red. G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schomann, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Gorniak J. (2009), Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Red. A Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa.
 • Heckman J., Lalonde R.J., Smith J. (1999), The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs, w: Handbook of Labor Economics, Red. O. Ashenfelter, D. Card, North Holland, Amsterdam.
 • Heckman J., Robb R. (1985), Alternative Methods for Evaluating the Impact of Interventions – An Overview, „Journal of Econometrics” nr 30(1–2).
 • Konarski R., Kotnarowski R. (2007), Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-post, w: Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Red. A. Haber, PARP, Warszawa.
 • Lechner M., Wiehler S. (2007), Does the Order and Timing of Active Labor Market Programs Matter?, IZA Discussion Paper, nr 3092.
 • Orr L.L. (1999), Social Experiments. Evaluating Public Programs with Experimental Methods, Sage Publications, London.
 • Rosenbaum P.R., Rubin D.B. (1983), The central role of propensity score in observational studies for causal effects, „Biometrika” nr 70.
 • Rubin D.B. (1974), Estimating Causal Effects of Treatments In Randomized and Nonrandomized Studies, „Journal of Educational Psychology” vol. 66, nr 5.
 • Trzciński R. (2012), Badania ewaluacyjne – szacowanie efektów programów publicznych, w: Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Red. A. Szopińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Trzciński R. (2009), Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, PARP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36ea573b-33da-4c7a-a688-75018721d260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.