PL EN


2015 | 4(94) | 17-22
Article title

The Method of Determining the Surrender Value of Water Supply and Sewage Systems

Authors
Content
Title variants
PL
Metoda określania wartości wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a method of determining the water supply and sewage systems value which constitutes a basis for the takeover of such systems by communal water supply and sewage companies from investors. The procedure was tested based on the data obtained from one of the companies in the Lesser Poland region. In the article, the method of performing calculation is shown and the adoption of correction coefficients is suggested. The author analyses the results obtained using the cost approach and based on actual data compares the values from the system construction estimate with the ones from tenders.
PL
W artykule zamieszczono sposób określania wartości sieci wodno-kanalizacyjnych jako podstawy do wykupu tych sieci przez gminne przedsiębiorstwa wod-kan od inwestorów. Procedurę przetestowano na danych uzyskanych z jednej z małopolskich gmin. Wskazano sposób wykonania obliczeń oraz zaproponowano przyjęcie współczynników korygujących. W pracy analizowano również wartości kosztorysowe budowy sieci i na podstawie danych rzeczywistych skonfrontowano z wartościami wynikającymi z przetargów.
Year
Issue
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
author
  • Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute for Computational Civil Engineering
References
  • The Act of 7 June 2001 on collective water supply and waste water disposal, (consolidated text, Journal of Laws, 2015, No. 0).
  • Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa,Wolters Kluwer, Kraków, 2008.
  • Kurowski, W., Podejście dochodowe a wartość urządzeń wod-kan. Wodociągi – Kanalizacja, 2010 vol. 10, <http://e-czytelnia.abrys.pl/wodociagi-kanalizacja/2010-10-505/finanse-zarzadzanie-5291/podejscie-dochodowe-a-wartosc-urzadzen-wod-kan-11921>.
  • Trojanowski, D., Kisiel, P., Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą wartości bieżącej netto, ”Świat Nieruchomości”, 2012 vol. 1(79), pp. 34-39.
  • Trojanowski, D., Kisiel, P., Kalkulacja ceny sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb ich wykupu przez przedsiębiorstwa przesyłowe metodą kapitalizacji czynszu, ”Świat Nieruchomości”, 2012 vol. 2(80), pp. 24-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36ea8a26-f7db-42aa-8f92-825824b88b34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.