PL EN


2012 | 61 | 3 | 37-45
Article title

Wspomnienie o Antoninie Kłoskowskiej: „Kultura i Społeczeństwo”

Content
Title variants
EN
Reminiscences of Antonina Kłoskowska: „Culture and Society”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsza część tomu zawiera teksty o charakterze wspomnieniowym począwszy od refleksji samej Antoniny Kłoskowskiej przedstawionej w opisie jej osobistych wspomnień cytowanych przez Annę Matuchniak-Krasuską („Pamiątki i wspomnienia o Profesor Antoninie Kłoskowskiej”) na podstawie materiałów zgromadzonych w archiwum profesor Kłoskowskiej. Tekst Jolanty Kulpińskiej („Antonina Kłoskowska i łódzka socjologia. Znaczące wydarzenia”) stanowi komentarz na temat ówczesnych polityczno-społecznych warunków kształtujących możliwości uprawiania nauk społecznych w trudnych latach 50. 60. i 70. Elżbieta Tarkowska tytułując swoją refleksję „Wspomnienie o Antoninie Kłoskowskiej: Kultura i Społeczeństwo” przedstawiła przede wszystkim warszawski okres aktywności naukowej profesor Kłoskowskiej ze szczególnym akcentem położonym na jej pracę jako redaktora naczelnego pisma Kultura i Społeczeństwo. Ostatni w tej części tekst Zbigniewa Bokszańskiego zatytułowany „Antoniny Kłoskowskiej teoria i socjologia kultury” zawiera charakterystykę jej intelektualnej biografii.
EN
The first part of the volume contains four following texts: Anna Matuchniak- -Krasuska Memorabilia and Memories about Professor Antonina Kłoskowska, Jolanta Kulpińska Antonina Kłoskowska and the Łódź School of Sociology. Significant events, Elżbieta Tarkowska Reminiscences of Antonina Kłoskowska: “Culture and Society”, Zbigniew Bokszański Antonina Kłoskowska’s Theory and Sociology of Culture; A. Matuchniak-Krasuska relates to the personal archive of professor Kłoskowska and presents excerpts from memoirs written by Kłoskowska describing her adolescence. J. Kulpińska comments on difficult social and political circumstances in which human sciences had to develop. E. Tarkowska gives an account of her cooperation with professor Kłoskowska related to periodical “Culture and Society” in which A. Kłoskowska kept the position of editorial chief until her death. Z. Bokszański dealt with main fields of Kłoskowska’s scientific activity and related to the most important phases of her professional biography.
Keywords
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Bokszański Z., Sułkowski B., Tyszka A. 1990, Antoniny Kłoskowskiej sylwetka naukowa, [w:] Społeczeństwo – Kultura – Osobowość. Księga dedykowana Pani Profesor Antoninie Kłoskowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa–Łódź: PWN.
  • Od Redakcji, „Kultura i Społeczeństwo”, 1983, nr 1.
  • Od Redakcji, „Kultura i Społeczeństwo”, 1983, nr 2.
  • Sułkowski B. 2011, „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2–3.
  • Tarkowska E. – Notatki z wykładu w dniu 10 X 1962 r. (archiwum własne).
  • Tarkowska E. – Notatki (archiwum własne).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36f395ed-ff68-45b2-b7c1-973f5c30512a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.